Zarządzanie rozwojem wyrobów w ujęciu systemowym

 

Jan Duda
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

Praca obejmuje zakres wiedzy obejmujący wszystkie aspekty związane z rozwojem wyrobu, począwszy od projektowania jego postaci konstrukcyjnej poprzez planowanie procesu i technologii, następnie kwestie wspomagania komputerowego ale też nowe rozwiązania jakimi jest projektowanie zorientowane na montaż i wytwarzanie, inżynieria współbieżna, szybkie przygotowanie prototypów oraz integracja komputerowa. Szczególnie ważny jest kontekst postrzegania tych wszystkich zagadnień w odniesieniu do oczekiwań współczesnego rynku, bo jedynie takie podejście, poszukujące coraz to nowszych, sprawniejszych i szybszych rozwiązań daje szansę przetrwania w konkurencyjnym świecie jaki obecnie obserwujemy.

www.wydawnictwo.pk.edu.pl

Authors

Related posts

Góra
English