Toyota inwestuje w wałbrzyskiej strefie

Zdjęcie: Toyota

 

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 27 grudnia 2017 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę: Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.

Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK”, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Toyota Motor Manufacturing Poland z Wałbrzycha, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice.

 

Źródło: WSSE „INVEST – PARK”

Authors

Related posts

Góra
English