Zezwolenie dla Kokoszki Prefabrykacja

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.  wydała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej dla firmy Kokoszki Prefabrykacja S.A. na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Podstrefie Gdańsk.

Przedsiębiorstwo zdeklarowało poniesienie wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 29,8 mln zł do dnia 31 grudnia 2019 r., zatrudnienie 15 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2019 r. i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2019 r.

W ramach projektu Spółka zamierza nabyć grunt w Gdańsku i wybudować zakład przystosowany do produkcji prefabrykatów, a głównym przedmiotem działalności zakładu będzie wytwarzanie nowych produktów m.in. płyt typu filigran czy ścian z podwójnego filigranu. Zakład będzie składał się z hali produkcyjnej, składowiska, zaplecza socjalnego praz pomieszczeń administracyjnych.

Kokoszki Prefabrykacja S.A wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pekabex, której podstawowym przedmiotem działalności jest m.in. produkcja prefabrykowanych elementów zbrojonych oraz elementów sprężonych czy produkcja wyrobów budowlanych z betonu, masy betonowej prefabrykowanej oraz pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu.

 

Źródło: PSSE

Authors

Related posts

Góra
English