BHP i ergonomia dla inżynierów. Projektowanie ergonomiczne procesów pracy i stanowiska roboczego

 

Anna Zawada-Tomkiewicz, Borys Storch
Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej

Książka porusza zagadnienia związane w pracą, bezpieczeństwem i ergonomią takie jak: relacje w układzie człowiek-praca, wybrane problemy bezpieczeństwa pracy, ergonomiczne projektowanie stanowiska pracy, projektowanie środków technicznych, projektowanie z uwzględnieniem antropometrii i biomechaniki, obciążenie pracą fizyczną, relacje informacyjno-sterownicze, obciążenie neuropsychiczne.
Jeden z załączników zawiera wykaz zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę w projektowaniu maszyn.

 

http://wydawnictwo.tu.koszalin.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English