Zezwolenie dla MMP Neupack Polska

MMP Neupack Polska

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej dla firmy MMP Neupack Polska sp. z o.o., na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Podstrefie Bydgoszcz.

MMP Neupack Polska sp. z o.o.  planuje realizację projektu inwestycyjnego mającego na celu zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładzie zlokalizowanym w PSSE. Inwestycja polegać będzie głównie na zakupie szeregu nowoczesnych maszyn produkcyjnych oraz niezbędnej adaptacji i rozbudowie budynku zakładu.

Wartość planowana inwestycji to 50,4 mln zł. Umożliwi ona stworzenie 5 nowych miejsc pracy. Ponadto firma deklaruje, że dzięki realizacji tego projektu będzie w stanie zapewnić utrzymanie 156 miejsc pracy przez kilka kolejnych lat. Zakończenie realizacji wspomnianego projektu planowane jest na 31.12.2019.

 

Źródło: PSSE

Authors

Related posts

Góra
English