Wzrost w polskim sektorze przemysłowym najwyższy od prawie trzech lat

 

Wyniki grudniowych badań PMI wykazały najsilniejszą od prawie trzech lat poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym. Zarówno wielkość produkcji, poziom zatrudnienia jak i całkowita liczba nowych zamówień wzrosły w szybszym tempie. Liczba całkowitych nowych zamówień osiągnęła najszybsze tempo wzrostu od lutego 2015 roku. Presje na łańcuchy dostaw pozostały silne, a opóźnienia dostaw były jednymi z największych od siedmiu lat. Koszty produkcji nadal rosły w historycznie szybkim tempie, aczkolwiek najsłabszym od trzech miesięcy. Producenci podnieśli także w szybkim tempie ceny wyrobów gotowych.

IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

Wskaźnik PMI w ciągu ostatnich pięciu miesięcy wzrósł czterokrotnie, odnotowując w grudniu poziom 55,0, wyższy od listopadowej wartości 54,2. Wynik ten sygnalizuje najsilniejszą od lutego 2015 ekspansję w polskim sektorze przemysłowym, wydłużając tym samym obecny okres wzrostów do 39 miesięcy (najdłuższa sekwencja pozytywnych odczytów od rozpoczęcia badań w czerwcu 1998). Główny wskaźnik osiągnął poziom powyżej średniej z badań długoterminowych (50,5).

Podsumowując rok 2017, średnia wartość wskaźnika PMI wyniosła 53,6. Jest to najlepsza roczna średnia od 2006 roku i drugi najlepszy wynik wskaźnika w historii.

W grudniu całkowita liczba nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów wzrosła czternasty miesiąc z rzędu, odnotowując najszybsze tempo wzrostu od lutego 2015. Najnowsze dane zasygnalizowały większy wzrost popytu krajowego niż zamówień eksportowych, aczkolwiek eksport nadal wskazywał na silną tendencję rosnącą.

Tempo wzrostu wielkości produkcji przyspieszyło w grudniu i było najszybsze od początku roku. Ekspansja wielkości produkcji wspierała stabilny trend dla zaległości produkcyjnych, pomimo wyraźnego wzrostu ilości całkowitych nowych zamówień.

W grudniu, w najszybszym tempie od siedmiu miesięcy, polscy producenci zwiększyli poziom zatrudnienia. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze rośnie nieprzerwanie od sierpnia 2013 (z wyjątkiem września 2017).

W grudniu tempo wzrostu aktywności zakupowej przyspieszyło, aby wspierać rosnące obciążenia produkcyjne, które wzrosły w najszybszym tempie od września. Firmy nadal musiały sprostać wydłużającym się okresem oczekiwania na dostawy. Czas dostaw wydłużył się w największym stopniu od siedmiu lat.

Inflacja kosztów produkcji odnotowała jeden z najwyższych poziomów od sześciu lat, zwolniła jednak w stosunku do listopada. Z kolei ceny pobierane za wyroby gotowe wzrosły w szybszym tempie.

Prognozy na rok 2018 wyglądają obiecująco. W grudniu optymizm polskich producentów był najsilniejszy od ośmiu miesięcy. Firmy uzasadniały dobre nastroje pozytywną sytuacją w polskiej gospodarce, inwestycjami w bardziej wydajny sprzęt oraz wprowadzaniem nowych produktów.

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, Trevor Balchin, dyrektor ekonomista IHS Markit i autor raportu powiedział: – Dobre nastroje zapanowały w polskim sektorze przemysłowym na koniec 2017 roku. Ogólna poprawa warunków w sektorze była największa od prawie trzech lat. Od lipca 2017, kiedy główny wskaźnik zarejestrował stosunkowo niski poziom, wzrósł on czterokrotnie w ciągu ostatnich pięciu miesięcy i zdołał osiągnąć najwyższą roczną średnią od 2006 roku oraz drugi najlepszy wynik od początku badań (1998 rok).

W grudniu odnotowano przyspieszenie tempa wzrostu wielkości produkcji, całkowitej liczby nowych zamówień oraz liczby miejsc pracy. Polscy producenci byli także coraz bardziej optymistyczni odnośnie poziomu przyszłej 12-miesięcznej produkcji. Koszty produkcji gwałtownie wzrosły przy utrzymującej się presji na łańcuchy dostaw. Tempo inflacji zwolniło jednak w stosunku do listopada i było najsłabsze od trzech miesięcy.

Najnowsze pozytywne odczyty wskaźników PMI są zgodne z oficjalnymi danymi o polskim PKB, którego wzrost wyniósł 4,9% r/r w III kwartale, co jest lepszym wynikiem niż wstępnie zakładano. Skłoniło to IHS Markit do podniesienia swojej prognozy na cały rok do 4,4%, największy wzrost od 2011 roku.

 

Źródło: IHS MARKIT

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English