Lean Manufacturing, TPM

 

W gospodarce rynkowej poszukuje się efektywności w celu minimalizowania kosztów produkcji i maksymalizowania zysków. Wykorzystuje się w tym celu nowe technologie. Jednak jak się okazuje, duże rezerwy tkwią w oszczędnym gospodarowaniu wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa. Wymaga to zmiany podejścia pracowników do wykonywanej pracy i zakresu przydzielonych im obowiązków.

Lean (z jęz. ang. szczupły) Manufacturing (LM) to filozofia związana z produkcją, w której stawia się przede wszystkim na oszczędne gospodarowanie zasobami. Umiejętne wprowadzenie zasad związanych z tą filozofią pozwala skrócić czas produkcji, poprawić jakość i znacząco obniżyć koszty. Specjaliści zajmujący się jej wdrażaniem w zakładach produkcyjnych najczęściej podkreślają, że jest to filozofia działania oparta bardziej na ludziach, a mniej na narzędziach. Dlatego ważna jest struktura i zadania zespołu wdrażającego.
Z lean manufacturing ściśle wiąże się Total Productive Maintenance (TPM), czyli z całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn. To jedna z metod lean management zapewniająca maksymalną efektywność maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych. System TPM opracowano w Japonii (pionierem była firma Denso z grupy Toyoty). Można powiedzieć w uproszczeniu, że system polega na obsłudze konserwacyjnej maszyn i urządzeń realizowanej wewnątrz przedsiębiorstwa przez operatorów – konserwacja autonomiczna i przez personel utrzymania ruchu – konserwacja planowa. Jak się okazało, takie podejście pozwala zwiększyć efektywność przez zredukowanie przerw w produkcji z powodów występowania awarii i nieplanowanych przestojów.

 

Autor: Bohdan Szafrański

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2017_2_50_52_Lean_Manufacturing

 

Authors

Related posts

Góra
English