Audyt energetyczny

Zdjęcie: Fluke

 

Monitorowanie ścieżek przepływu energii w zakładzie przemysłowym niewątpliwie jest zagadnieniem istotnym z punktu widzenia jej efektywnego wykorzystania. Dzięki audytom energetycznym w znaczący sposób można zmniejszyć zużycie energii, co pozwala na obniżenie całościowych kosztów eksploatacyjnych przedsiębiorstwa.

 

Audyt energetyczny to skuteczne narzędzie umożliwiające określenie miejsc i przyczyn marnotrawstwa energii, którego integralną częścią jest propozycja działań zmierzających do ograniczenia energii w procesie produkcyjnym zakładu i przedstawienie potencjalnych oszczędności, które można uzyskać po wdrożeniu zaleceń poaudytowych.
Audyt może dotyczyć całej gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie (audyt bilansowy) lub jej wybranych elementów, takich jak np. kotłownia czy instalacja sprężonego powietrza. Audyt może obejmować zakres analiz, dotyczących m.in. infrastruktury budowlanej przedsiębiorstwa, źródeł ciepła, układów do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wewnętrznych sieci ciepłowniczych i instalacji grzewczych, systemów oświetlenia, odnawialnych źródeł energii, wykorzystania ciepła odpadowego, a także systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

 

Autor: Marta Gajewska

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2017_2_46_49 Audyt energetyczny
Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English