PKN ORLEN wśród 100 globalnych liderów branży energetycznej

 

Koncern znalazł się na przygotowanej przez Thomson Reuters globalnej liście 100 wiodących firm energetycznych oraz wśród 25 czołowych przedsiębiorstw z sektora oil&gas. Opracowanie oparte było o wieloaspektową ocenę funkcjonowania firm i wskazywało te, które najlepiej radzą sobie z wyzwaniami w złożonym otoczeniu biznesowym.

Metodologia zestawienia 2017 Thomson Reuters Top 100 Energy Leaders, przygotowana przez jedną z wiodących firm analizujących i dostarczających dane rynkowe, bazowała na złożonych modelach statystycznych. Ocenie poddawane było osiem głównych obszarów działalności firm. Pod uwagę brano sytuację finansową, jakość zarządzania i zaufanie wśród inwestorów, innowacyjność, działanie w zgodności z regulacjami (compliance), wpływ środowiskowy, odpowiedzialność społeczną, reputację oraz zarządzanie ryzykiem. Na liście znalazło się 100 najwyżej ocenianych firm, spośród 1500 koncernów na całym świecie.

– Jesteśmy dumni, że firma jest dostrzegana nie tylko w najważniejszych krajowych rankingach, ale też zestawieniach globalnych. Warto bowiem przypomnieć, że prowadzimy działalność zarówno w Europie Centralnej, jak i po drugiej stronie Atlantyku, a nasza oferta dostępna jest w ponad 80 krajach świata. Wyróżnienie cieszy nas tym bardziej, że nie koncentruje się wyłącznie na finansowych aspektach działalności, ale jest odzwierciedleniem bardzo szerokiej i kompleksowej analizy naszych działań – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W przypadku PKN ORLEN szczególnie wysoko ocenione zostały takie aspekty jak zaangażowanie w redukcję emisji i wykorzystywania zasobów, budowanie relacji z pracownikami i społecznościami,  odpowiedzialność za produkt, a także dywersyfikacja dostawców.

– Na pozycję firmy w dzisiejszym, niezwykle konkurencyjnym otoczeniu powinno się patrzeć nie tylko przez pryzmat wyników finansowych, ale też szeregu innych czynników. Bycie liderem jest warunkowane również tworzeniem bezpiecznych warunków pracy, dbałością o równość szans,  innowacyjnością, dywersyfikacją dostawców i rynków, czy w końcu redukcją oddziaływania środowiskowego – powiedziała Emily Lyons, Dyrektor Zarządzająca Thomson Reuters Energy Practice Group. – Gratulujemy firmom, które znalazły się na naszej liście, bowiem dzięki swoim umiejętnościom i sprawności doskonale radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi, pozostając o krok przed konkurencją.

Obok listy 100 globalnych liderów, analiza zawierała także zestawienia branżowe wyróżniających się firm w kategoriach oil&gas, wyposażenie i usługi dla sektora oil&gas, energia odnawialna, multiline utilities. Każde zestawienie wskazywało 25 wyróżniających się przedsiębiorstw, PKN ORLEN został uwzględniony w kategorii oil&gas.

Z Europy, łącznie z 19 krajów, pochodzi 41 wyróżnionych firm. Z Ameryki Północnej na liście znalazło się 25 koncernów, w tym 19 z USA i 6 z Kanady, natomiast z Azji 24 przedsiębiorstwa.

Pełne wyniki rankingu dostępne są na stronie http://tr.com/top100energy

 

Źródło: Orlen

 

 

Authors

Related posts

Góra
English