Przenośniki specjalne (nietypowe)

Przenośniki teleskopowe

Takie urządzenia najczęściej są używane w przypadku załadunku i rozładunku pojazdów (samochodów, wagonów), choć mogą być użyte także do usprawnienia przemieszczania ładunków do/z magazynu. Są to przenośniki z wysuwanym teleskopem, którego mechanizm pozwala na kilkakrotne wydłużenie zasięgu dzięki odpowiedniemu zwinięciu taśmy wewnątrz obudowy. Za teleskopowe uważa się także przenośniki członowe, które nie mają wysuwanego teleskopu, a wydłużenie zawdzięczają wysuwaniu członów umieszczonych jeden pod drugim. Podzielenie przenośnika na człony pozwala na zastosowanie nie tylko taśmy, ale praktycznie dowolnego medium do transportowania ładunków (mogą to być płytki, człony wałki, rolki, itp.). Przenośniki członowe mogą być wykonane z napędem lub bez (grawitacyjne).

 

Źródło: CMH

 

Długości przenośników teleskopowych mogą osiągać nawet kilkanaście metrów. Dzięki ich odpowiedniemu skracaniu/wydłużaniu można osiągnąć wysoką wydajność załadunku czy rozładunku oraz zapewnić pracownikom wygodę i bezpieczeństwo. Ponieważ w przypadku typowego przenośnika teleskopowego można regulować zarówno długość jak i wysokość rozładunku, więc sprawny operator może praktycznie samodzielnie załadować samochód bez udziału dodatkowej osoby (np. workami z mąką).

 

Przenośniki rozciągane (pantograficzne)

Bardzo ciekawym rozwiązaniem służącym do doraźnego zestawiania ciągu transportowego są przenośniki elastyczne, zwane czasem pantograficznymi, rozciąganymi, nożycowymi. Są to proste, składane konstrukcje, które można rozsuwać oraz wyginać według potrzeb, co ułatwiają zamontowane w nogach kółka. Są one łatwe w przechowywaniu, gdyż po złożeniu są nawet trzykrotnie krótsze niż rozłożone. Możliwe jest zestawianie kilku takich urządzeń, tworząc nawet kilkudziesięciometrowe ciągi transportowe. Reguluje się nie tylko długość czy wygięcie takiego przenośnika, ale także wysokość (za pomocą regulowanych nóg).

 

Źródło: WDX

 

Ich medium transportowym są rolki oraz wałki. Co ważne – takie mobilne przenośniki wcale nie oznaczają chwiejności czy ograniczeń wagi transportowanych ładunków – mogą one osiągać nawet 300 kg. Dla ułatwienia pracy mogą występować w wersjach z napędem lub bez (grawitacyjne). Tak więc dla rozładunku samochodu i transportu jego ładunku do odpowiedniej części magazynu wystarczy rozłożenie przenośnika pantografowego, a w przypadku zapełnienia przeznaczonej do tego przestrzeni – przesunięcie przenośnika obok i kontynuowanie operacji.

 

Źródło: Olejnik Systemy Magazynowe

Authors

Related posts

Góra
English