Przenośniki specjalne (nietypowe)

Chłodnia z przenośnikiem spiralnym. Źródło: GEA S-Tec

 

W przedsiębiorstwach przemysłowych spotyka się różnego rodzaju przenośniki. Najczęściej spotykane rozwiązania to przenośniki wałkowe, taśmowe lub płytkowe. Czasami najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie kombinacji różnych rodzajów przenośników lub urządzenia specjalnego dla osiągnięcia jak najwyższej sprawności tego popularnego rozwiązania transportowego.

Można mówić o przenośniku jako nietypowym z kilku powodów. Może to być mało popularna konstrukcja samego przenośnika, może to być ułożenie go w rzadko spotykany sposób lub przenośnik może spełniać nietypową rolę. Przykładem tego ostatniego może być przenośnik spiralny, którego kilkanaście warstw tworzy spory magazyn – bufor dla kolejnego działu. Wydłużona droga na niewielkiej przestrzeni może służyć do jednoczesnego schładzania transportowanych nim produktów (taki trik stosowany jest np. w piekarniach lub chłodniach). Z kolei łącząc zgrzebła z taśmą przenośnika otrzymujemy możliwość zbudowania przenośnika wznoszącego, dzięki któremu transportowane przedmioty mogą być kierowane na różne poziomy. Zwykle tworzy się do tego celu tzw. przenośniki łamane, które umożliwiają zmianę wysokości trasy (np. w celu wzniesienia ponad ciąg transportowy dla ludzi i wózków).

Authors

Related posts

Góra
English