Centrum nowoczesnych usług powstaje w Słupsku

Nowoczesne usługi w zakresie skanowania i druku 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania, pomiarów termowizyjnych i wiele innych świadczonych przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  ze Słupska, która zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym, mają wzmocnić regionalny rynek. To krok służący zwiększeniu potencjału Słupskiego Inkubatora Technologicznego i ustanowieniu go najnowocześniejszym centrum technologii na środkowym Pomorzu.
 

 
Usługi świadczone przez PARR S.A. realizowane będą w ramach projektu pn. „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy wzmocnienia potencjału merytorycznego oraz organizacyjno-logistycznego PARR S.A. w celu rozbudowy oferty specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców. W ramach projektu zostaną zrewitalizowane dwa budynki poszpitalne w Słupsku, w których powstaną specjalistyczne pracownie, zakupiony będzie nowoczesny sprzęt, a personel PARR zostanie odpowiednio przeszkolony w celu przygotowania do świadczenia innowacyjnych usług.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 14,3 mln zł, z czego blisko 6,7 mln zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obecnie trwają działania, by już w czwartym kwartale 2018 roku uruchomić specjalistyczne, innowacyjne usługi doradcze dla przedsiębiorców, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie firm. W ramach projektu realizowane będą następujące specjalistyczne usługi doradcze w zakresie:

  • pomiarów 3D,
  • inżynierii odwrotnej,
  • prototypowania,
  • pomiarów termowizyjnych,
  • efektywności energetycznej,
  • instalacji fotowoltaicznych on-grid, off-grid,
  • zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów produkcyjnych,
  • ochrony praw własności intelektualnej dla firm (IP),
  • opracowania strategii zarządzania,
  • budowania marki przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać kontaktując się mailowo sit@sit.slupsk.pl bądź telefonicznie 59 846 81 00 ze Słupskim Inkubatorem Technologicznym.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. Jej działalność ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy środkowej części Pomorza (Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów PARR S.A.)

 

Źródło: PAIH

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English