Czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W jaki sposób czyszczone są instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne?

Proces czyszczenia systemu wentylacji lub klimatyzacji składa się z kilku etapów, które są uzależnione od rodzaju instalacji oraz specyfiki zabrudzenia, natomiast przyjmując ogólny schemat będą to: inspekcja, przygotowanie instalacji do czyszczenia, czyszczenie, kontrola końcowa. Wszystkie etapy powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy firmy świadczącej usługi polegające na czyszczeniu oraz dezynfekcji układów klimatyzacji i wentylacji. Można mieć wówczas pewność, że będą dysponowali odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, a także narzędziami i środkami czyszczącymi mającymi niezbędne atesty.

Inspekcja systemu wymiany powietrza przeprowadzana jest przy użyciu robota jezdnego z kamerą. Polega ona na rozpoznaniu i ocenie wizualnej stanu oraz rodzaju zabrudzenia przewodów wentylacyjnych. Tak o urządzeniach inspekcyjnych wypowiada się Waldemar Koga: – Stan zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych najprościej i najskuteczniej sprawdzić za pomocą zdalnie sterowanego robota wyposażonego w kamerę cyfrową. Umożliwia on dokonanie oceny nagromadzonych zanieczyszczeń fizycznych, takich jak kurz i pył. Za pomocą tego urządzenia można nagrać film i wykonać zdjęcia, które zapisywane są w razie potrzeby na nośnikach cyfrowych. Rejestracja danych pozwala na porównanie stanu czystości kanałów przed i po czyszczeniu.

 

Źródło: VENTMAX

 

Kiedy inspekcja dobiegnie końca, można przejść do opracowania metody czyszczenia, odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń i wyposażenia oraz wycięcia otworów. Ich wielkość ma być dopasowana do klap rewizyjnych, które zostaną założone od razu po zakończeniu prac w kolejnych gałęziach instalacji. Czynności te są niezbędne tylko wówczas, gdy klapy inspekcyjnie nie zostały zamontowane wcześniej.

O kolejnym, najważniejszym etapie opowiada Wiesław Zdanowicz: – Po rozpoznaniu zabrudzenia dobiera się odpowiednią metodę czyszczenia. Ogólnie rzecz biorąc może być sucha lub mokra. Sucha polega na mechanicznym usuwaniu zanieczyszczeń odpowiednio dobranymi szczotkami zamontowanymi na robotach czyszczących lub wałkach obrotowych, których działanie wspomagają urządzenia odsysające zanieczyszczenia z systemu wentylacyjnego. Metoda mokra stosowana jest przeważnie w systemach wentylacyjnych obsługujących instalacje kuchenne lub hale produkcyjne, gdzie efektem ubocznym produkcji jest osadzanie się tłuszczu oraz podobnych trudno usuwalnych zanieczyszczeń. Po mechanicznym usunięciu zanieczyszczeń może zostać przeprowadzana dezynfekcja systemu metodą kropelkową poprzez rozpylenie odpowiednich środków dezynfekujących usuwających wszelkie bakterie i grzyby.

Warto dodać, że czyszczenie suche może polegać także na użyciu sprężonego powietrza lub na odkurzaniu. Z kolei czyszczenie na mokro oznacza wykorzystanie pary lub środków chemicznych. Wybór metody uzależniony jest od rodzaju i stopnia zabrudzenia, ale również od tego czy chodzi o kanały miękkie czy twarde, a w tym drugim przypadku spore znaczenie ma też ich przekrój – może być okrągły lub prostokątny. Dobór odpowiedniego sposobu czyszczenia gwarantuje skuteczność i brak możliwości uszkodzenia powierzchni przewodów. Na tym etapie prac bardzo przydatne bywa wspomniane już urządzenie odciągowo-filtracyjne, które po podpięciu do kanałów separuje zanieczyszczenia. Sama dezynfekcja również może odbywać się na sucho – metodą zamgławiania lub na mokro. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż nawiew i wyciąg są osobnymi kanałami wentylacyjnymi, a wyciąg jest zawsze bardziej zabrudzony. Każdorazowo zalecane jest dokładne wyczyszczenie mechaniczne lub pneumatycznie obu typów przewodów, a następnie dezynfekcja wszystkich kanałów nawiewnych, wywiewnych i centrali wentylacyjnej.

Authors

Related posts

Góra
English