Systemy akwizycji danych – rejestratory

Rejestrator poziomu cieczy z taśmą papierową. Źródło: Sage Technologies

 

Dane zbierane z czujników zainstalowanych na urządzeniach stanowią podstawowy materiał do analizy służącej do sterowania procesem produkcji, a także dla celów utrzymania ruchu. Systemy akwizycji danych mają za zadanie zbierać i archiwizować dane, a także nadzorować, czy nie zostały przekroczone progi alarmowe. Mogą (ale nie muszą) być wyposażone w wyświetlacz, mają możliwość podłączania (za pomocą odpowiednich złącz) różnego rodzaju urządzeń.

Prawidłowy proces sterowania procesami przemysłowymi nie ogranicza się tylko do układów regulacji, lecz obejmuje również mniej lub bardziej skomplikowane systemy kontroli i rejestracji przebiegu tych procesów, co jest niezbędne do późniejszej weryfikacji ich prawidłowości.
Ogólnie rzecz ujmując, akwizycja danych pomiarowych sprowadza się do przeprowadzenia czynności związanych z pomiarem sygnałów, przetworzeniem ich na postać cyfrową oraz rejestracją. W skład większości torów pomiarowych, czyli dróg przebiegu sygnału od jego źródła do urządzeń wyjściowych, wchodzą następujące elementy: czujnik (przetwornik), umożliwiający odpowiednie wzbudzenie, wzmocnienie czy filtrację sygnałów, układ zasilania wraz z układem wstępnego przetwarzania sygnału oraz miernik, którym może być np. woltomierz, oscyloskop bądź inne dedykowane urządzenie.

 

Źródło: Simex

Authors

Related posts

Góra
English