Zawiesia i trawersy

Źródło: Przedsiębiorstwo HAK

 

Tylko w niewielu przypadkach urządzenie dźwigowe może przenosić ładunki bez odpowiedniego zawiesia. Jest to element pośredniczący między dźwignicą a transportowanym ładunkiem.

 

Zawiesia służą do zawieszania, obwiązywania lub podtrzymywania podnoszonego ładunku. Zwykle przywiesza się je do haków urządzenia dźwigowego, choć w niektórych przypadkach mogą być elementem dołączanym do jego konstrukcji (zawiesia specjalnego przeznaczenia). Bez zawiesia trudno wyobrazić sobie transport przedmiotów, bowiem rzadko który jest przystosowany do bezpośredniego podnoszenia za pomocą dźwigu czy suwnicy (np. obudowy dużych silników wyposażone są w odpowiednie uszy do zaczepienia haka). A nawet i w takich przypadkach korzysta się z zawiesi, bowiem często taki hak jest zbyt duży, aby móc włożyć go w przeznaczony do tego uchwyt.

Zawiesia można podzielić na cięgnowe oraz specjalne. Cięgnowe mogą być wykonane z łańcucha, lin lub pasów. Specjalne – praktycznie w dowolnym wykonaniu odpowiednim do przenoszonych ładunktów (np. chwytaki do bel, rur, blach, kręgów, skrzyń, itp.).

Same zawiesia nie wymagają certyfikacji UDT, ale wymagają okresowych kontroli przez uprawnione do tego osoby. Zazwyczaj są to tzw. hakowi, którzy są odpowiedzialni za zawieszenie ładunku na dźwigu czy suwnicy. Muszą oni być odpowiednio przeszkoleni (m.in. znać zasady bezpiecznej pracy w zakresie transportu pionowego materiałów, znać zasady bezpiecznego stosowania zawiesi oraz urządzeń pomocniczych (bloków, trawersów, linek naprowadzających). Osoba, która wykaże się odpowiednią wiedzą zdaje egzamin certyfikacyjny i otrzymuje odpowiednie uprawnienia poświadczone certyfikatem.

 

Zawiesie łańcuchowe. Źródło: Przedsiębiorstwo HAK

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English