Ruszyły badania otworowe pod magazyn gazu „Damasławek”

Zdjęcie: G-Drilling

 

10 sierpnia 2017 r. w Świątkowie (gm. Janowiec Wielkopolski, województwo kujawsko-pomorskie) odbyło się uroczyste rozpoczęcie wiercenia pierwszego z dwóch otworów rozpoznawczych. Odwierty pozwolą ustalić, czy wysad solny „Damasławek” nadaje się pod planowany przez GAZ-SYSTEM kawernowy podziemny magazyn gazu.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, GAZ-SYSTEM oraz firmy G-Drilling S.A. – wykonawcy badań.

Przy powitaniu zebranych gości Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM, zwrócił uwagę na ważną rolę magazynów gazu w systemie przesyłowym: – Zapewniają one pewność i ciągłość dostaw gazu ziemnego. Planowany podziemny magazyn gazu ziemnego – pierwszy w posiadaniu GAZ-SYSTEM – pozwoli nam poszerzyć zakres świadczonych usług. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli zooptymalizować wykorzystywanie naszej infrastruktury gazowej. Przełoży się to bezpośrednio na korzyści dla uczestników rynku gazu w Polsce.

Już w połowie czerwca br. polska firma G-Drilling S.A. rozpoczęła w Świątkowie pierwsze prace przygotowawcze związane z powstaniem dwóch placów wiertniczych (wiertni) oddalonych od siebie o około 700 metrów placów. Na początku sierpnia na jednym z nich stanęła ok. 30 metrowa wieża wiertnicza. Kolejna stanie w drugiej połowie sierpnia.
Ich zadaniem będzie wykonanie dwóch otworów do głębokości ok. 1800 metrów pod poziomem terenu. Wiertnie będą pracować 24 godziny na dobę przez około 4-5 miesięcy. Dzięki nim zostanie pobrany rdzeń do badań laboratoryjnych, których wyniki m.in. pozwolą podjąć decyzję o przydatności wysadu solnego na potrzeby podziemnego magazynu gazu – dodał Aleksander Zawisza, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju, odpowiedzialny w GAZ-SYSTEM za realizację projektu.
Wszystkie prace związane z odwiertami są nadzorowane przez wyspecjalizowany nadzór inwestorski. Na zlecenie GAZ-SYSTEM pełni go Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” Sp. z o.o. Ponadto organem nadzoru górniczego dla prowadzonych prac jest Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku. Po zakończeniu prac otwory badawcze zostaną dokładnie zabezpieczone, place wiertnicze zlikwidowane, zaś teren zrekultywowany.
GAZ-SYSTEM realizując projekt przykłada dużą wagę do budowania relacji z lokalną społecznością. Spółka jest  w stałym kontakcie z władzami lokalnymi. W czerwcu br. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Świątkowa i Ustaszewa. Przedstawiono na nim szczegółowe informacje na temat prac otworowych.
Decyzja biznesowa o budowie podziemnego magazynu gazu zapadnie w przyszłym roku po ostatecznym odbiorze prac badawczo-rozpoznawczych i analizach ekonomiczno-inwestycyjnych – podsumował Artur Zawartko.

 

Źródło: Gaz-System

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English