Przekładnie zębate

 

Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński
Wydawnictwo Naukowe PWN

Niniejsza publikacja kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem przekładni zębatych stosowanych w systemach napędowych maszyn. Przedstawione w opracowaniu metody doboru wielkości podstawowych i obliczeń wytrzymałościowych kół zębatych (wg ISO) z powodzeniem można odnieść do każdego z zastosowań przemysłowych. Książka dostarcza wiadomości nie tylko w odniesieniu do problemów dotyczących projektowania przekładni zębatych, ale także związanych z ich eksploatacją.
W dążeniu do stworzenia optymalnej konstrukcji na ogół stosowane jest rozwiązanie kompromisowe, w którym uwzględniane są stawiane wymagania, często wzajemnie rozbieżne, a nawet sprzeczne. Projektant musi zatem umieć wykorzystać przede wszystkim istniejące możliwości konstrukcyjne przekładni. To z kolei wymaga szerokiej wiedzy o wpływie parametrów geometrycznych i technologicznych oraz czynników eksploatacyjnych na procesy zachodzące podczas eksploatacji.

 

www.pwn.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English