Inwestycje PAIH: O 2 mld większy portfel w ciągu roku i ożywienie azjatyckich inwestorów

W połowie wakacji Polska Agencja Inwestycji i Handlu pracuje nad realizacją 181 projektów inwestycyjnych w Polsce, których łączna wartość wynosi ponad 6 mld euro. To o 2 mld euro więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Ożywienie widać zwłaszcza w projektach azjatyckich, które wspiera PAIH.

Wśród aktualnie obsługiwanych przez PAIH inwestycji BIZ najwięcej – aż 62 – jest tych z sektora usług nowoczesnych. Stanowią one 1/3 portfela Agencji. Jeśli wszystkie z zaplanowanych przez firmy inwestycji BSS zostaną zrealizowane, ten uznawany za najszybciej rozwijający się obszar polskiej gospodarki, może urosnąć o kolejne 19,4 tys. miejsc pracy.

O ponad 15 tys. etatów może natomiast powiększyć się polska branża motoryzacyjna, dzięki wspieranym przez PAIH 38. inwestycjom z tego segmentu rynku. – Co trzeci projekt, który obsługuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizowany jest przez przemysł automotive – komentuje Krzysztof Senger wiceprezes Agencji ds. inwestycyjnych. – Łącznie są one warte aż 2,3 mld euro, czyli o połowę więcej niż projekty motoryzacyjne, nad którymi pracowaliśmy w zeszłe wakacje – dodaje wiceszef PAIH.
Jeśli spojrzeć na portfel PAIH pod kątem pochodzenia kapitału inwestycyjnego, narodowymi liderami są inwestorzy amerykańscy, którzy z Agencją prowadzą teraz 60 projektów typu BIZ o wartości łącznej ponad 1 mld euro. Drugą największą grupę stanowią Niemcy, pracujący nad 21 projektami, wartymi również ponad 1mld euro. Na trzecim miejscu jest Japonia, która awansowała względem poprzedniego roku aż o sześć pozycji.
Na trzecim miejscu jest Japonia (14 projektów, o wartości 704,8 mln euro), która awansowała względem poprzedniego roku aż o sześć pozycji, ponad dwukrotnie zwiększając liczbę oraz blisko sześciokrotnie wartości projektów realizowanych przy wsparciu PAIH. Ożywienie cechuje również innych inwestorów azjatyckich. Chiny podwoiły liczbę projektów BIZ (obecnie 8 inwestycji), a wartość chińskiego portfela wzrosła z 117 mln w lipcu 2016 r. do 636,5 mln euro obecnie. PAIH zanotowała także imponujący wzrost wartości porfolio projektów BIZ z Południowej Korei. Pula ta urosła w rok prawie trzykrotnie z 370 mln euro do 953,3 mln euro.

Na przestrzeni ostatniego roku, dzięki proaktywnemu marketingowi inwestycyjnemu w Azji, udało się PAIH ponownie zainteresować azjatyckich inwestorów Polską. Dywersyfikacja portfela jest dla nas równie ważna, jak wzrost poziomu BIZ – tłumaczy Krzysztof Senger.

Od początku roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu zakończyła już prace nad 41 projektami inwestycyjnymi o łącznej wartości 644,2 mln euro i planowanych 10,7 tys. nowych miejscach pracy. Dla porównania lipiec 2016r. Agencja zamknęła z 36. pomyślnie zakończonymi projektami o wartości o łącznej 396,2 mln euro i 7,5 tys. potencjalnych miejscach pracy.

 

Źródło: PAIH

Authors

Related posts

Góra
English