FASING ma kontrakt z BOGDANKĄ

 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING podpisała umowę dostawy wielokrotnej z Lubelskim Węglem „BOGDANKA”. Przedmiotem tej umowy jest dostawa fabrycznie nowych łańcuchów, ogniw oraz zgrzebeł do kompleksów strugowych. Maksymalna wartość umowy wynosi 25,7 mln zł. Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia.

 

Źródło: FASING

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English