Systemy wizyjne w kontroli jakości produkcji

Zastosowanie
Systemy wizyjne są w stanie porównywać sceny w odniesieniu do zapisanego w pamięci wzorca. Mogą również wykrywać obecność, typy i położenie obiektów oraz badać niejednokrotność powierzchni, obecność ciągu znaków, jasność i szerokość obszarów oraz wykrywać brakujące litery. Systemy wizyjne wykrywają brakujące litery i mierzą powierzchnię w oparciu o kolory lub zliczają poszczególne elementy.
Systemy kontroli wizyjnej bardzo często wykorzystuje się w procesach związanych z kontrolą powierzchni po obróbce mechanicznej. W przemyśle farmaceutycznym dzięki systemom wizyjnym niejednokrotnie kontroluje się napełnianie blistrów. Kontroli mogą być poddawane wymiary taśm i przewodów. Systemy wizyjne są elementami instalacji sterowania maszynami pozycjonującymi opakowania. Z kolei w przemyśle elektronicznym odpowiednie instalacje odpowiadają za kontrolowanie obecności i położenia komponentów elektronicznych oraz sprawdzanie poprawności działania wskaźników i pozycjonowania. Oprócz tego kontroluje się położenie etykiet i weryfikuje poprawność ułożenia opakowań.
Specjalistyczne oprogramowanie odpowiada za sterowanie pracą czujnika wizyjnego oraz nadzorowanie pracy oświetlenia i filtrowanie. Wiele czujników ma wyjście do podłączenia zewnętrznego monitora, a konfigurowanie można przeprowadzać zdalnie poprzez sieć Ethernet. Oprogramowanie poszerza funkcjonalność systemów wizyjnych chociażby poprzez samoczynne tworzenie baz danych i raporty uwzględniające statystyki kontroli jakości.
Bez zaawansowanych systemów kontroli wizyjnej nie obejdzie się przemysł spożywczy zwłaszcza przy sprawdzaniu czy opakowania są zamknięte i kontrolowaniu daty przydatności produktów do spożycia. Oprócz tego zastosowanie systemów wizyjnych branży spożywczej obejmuje sprawdzenie czystości opakowaniu i kontrolę poziomu ich napełnienia.
W przemyśle samochodowym systemów wizyjnych używa się przy sprawdzaniu obecności i położenia elementów po montażu na liniach produkcyjnych. Kontrolowane mogą być również uszczelki przed montażem oraz pozycjonowane obroty. System wizyjne znajdują zastosowanie do odczytywania kolorowych oznaczeń, kontrolowania poprawności wykonania otworów oraz kontroli nałożenia past uszczelniających.
Ciekawym zastosowaniem systemów wizyjnych jest porównywanie znaków zwłaszcza w aplikacjach, gdzie wymaga się wysokiego poziomu wydajności i sprawdzania znaków na nadrukach bądź etykietach. Należy podkreślić, że jest możliwe kontrolowanie kilku elementów jednocześnie za pomocą jednego czujnika.

 

Źródło: Turck

 

Cechy
Nowoczesne wizyjne systemy kontroli jakości cechują znaczne prędkości przetwarzania obrazu. W wielu aplikacjach wykorzystywana jest funkcja OCR oraz analiza kąta obrotu. Dzięki gniazdom kart pamięci można przechowywać obrazy i dane, a szereg funkcji czujnika programuje się w sposób samoczynny pod kątem konkretnych wymagań aplikacyjnych.
Oferowane na rynku czujniki wizyjne można szybko i łatwo konfigurować. Przydatne rozwiązanie stanowi funkcja asystenta prowadząca przez proces parametryzowania. Zmieniane parametry są do wglądu na monitorze. Niektóre systemy mają zewnętrzny programator i zintegrowane oprogramowanie, co pozwala na szybką zmianę ustawień systemu. W wielu czujnikach wyjścia są konfigurowalne. Ważne są szerokie możliwości komunikacyjne wykorzystujące np. sieć Ethernet lub web API. Jest to szczególnie przydatne przy wymianie danych np. z panelami HMI. Wiele czujników wyposaża się we wbudowany web serwer. Możliwość kalibracji obrazu pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników kontrolowania obiektów będących w ruchu, uwzględniając dowolny kąt obrotu oraz odchylenie.

 

Źródło: Turck

Authors

Related posts

Góra
English