Systemy wizyjne w kontroli jakości produkcji

Źródło: Balluff

Czujniki wizyjne są nieodzownym elementem systemów inspekcji wizyjnej realizowanej w procesach produkcyjnych. Zaletą takich rozwiązań jest przede wszystkim możliwość przeprowadzania stuprocentowej kontroli jakości.

 

Za pomocą takich czujników pomiary są wykonywane szybko, a przy ich realizacji nie trzeba zatrzymywać linii produkcyjnych. Systemy wizyjne mają budowę modułową, zatem w razie potrzeby aplikację można łatwo rozbudować poprzez wdrożenie dodatkowych elementów i narzędzi kontrolnych. Warto podkreślić zalety w postaci elastycznej pracy z możliwością definiowania parametrów takich jak odległość czy przestrzeń robocza.
Najprostsze elementy systemów wizyjnej kontroli jakości to czujniki wizyjne. Oprócz tego niejednokrotnie zastosowanie znajdują inteligentne kamery wizyjne pracujące samodzielnie, zapewniające kompleksową kontrolę wizyjną. Za najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie wizyjnej kontroli jakości uznaje się kamery współpracujące ze specjalnym oprogramowaniem komputerowym lub innymi urządzeniami automatyki przemysłowej (np. sterownikami programowalnymi).
W najprostszym systemie wizyjnym instaluje się procesor w jednej obudowie. Niejednokrotnie w tej samej obudowie czujnik ma również niewielki monitor LCD, a parametryzowanie urządzenia odbywa się za pomocą wewnętrznego oprogramowania. Rozwiązania tego typu zazwyczaj wykorzystywane są w prostych aplikacjach obejmujących np. wykrywanie obecności obiektu, liczenie przedmiotów, czytanie kodów. Używa się przy tym wejść i wyjść typu 0/1.
Nieco bardziej zaawansowane rozwiązania bazują na kamerach inteligentnych oraz komputerze PC. Oprogramowanie zarządzające pracą urządzenia jest dedykowane lub oparte na ogólnodostępnych systemach operacyjnych.
W zależności od aplikacji zastosowanie znajdują zintegrowane kamery 3D, urządzenia pracujące samodzielnie oraz kamery współpracujące z komputerem. Takie rozwiązania stosuje się w detekcji wielokryteriowej, przy czym jest możliwe nie tylko odrzucanie wadliwego produktu ale również kompleksowe kontrolowanie procesu produkcji z przesłaniem danych do urządzeń sterujących.
W systemach inspekcji przedmiotów o różnych wysokościach uwzględnia się kamery 3D. Wynika to stąd, że użycie kamer 2D wymagałoby zastosowania optyki ze zmienną ogniskową. Trzeci wymiar pozwoli na wyznaczenie objętości badanego przedmiotu. Dzięki kamerom 3D można analizować białe obiekty na białym tle lub czarne obiekty na czarnym tle. Obiekt jest rozpoznawany przy uwzględnieniu niskiej wartości kontrastu. Kamery tego typu dostarczają również dodatkowe informacje o obiekcie – połysk, stopień rozproszenia światła, refleksyjność powierzchni itp.
Aplikacje wykorzystujące kamery 3D niejednokrotnie znajdują zastosowanie w robotyce oraz w liniach technologicznych, wymagających chociażby sprawdzania ciągłości, identyfikowania kształtu oraz różnicowania obiektów w oparciu o wysokość.

 

Źródło: Turck

Authors

Related posts

Góra
English