Lockheed Martin partnerem Polskiej Grupy Zbrojeniowej w programie „Homar”

Zdjęcie: Wikipedia

Konsorcjum, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., zarekomendowało amerykański koncern obronny Lockheed Martin do dalszych rozmów w realizacji programu dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (DMO WWR) „Homar”. Otwiera to drogę do złożenia przez konsorcjum z PGZ S.A. na czele oferty do Inspektoratu Uzbrojenia MON oraz uruchomienia przez Ministerstwo Obrony Narodowej procedury na szczeblu government-to-government w zakresie pozyskania zgód administracji Stanów Zjednoczonych na udział koncernu Lockheed Martin w realizacji programu „Homar”.

Pozyskanie przez Siły Zbrojne RP dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych o kryptonimie „Homar” to jeden z kluczowych programów ujętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. W ramach programu „Homar” Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zakup trzech dywizjonowych modułów ogniowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych „Homar”.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest liderem Konsorcjum zawiązanego w celu realizacji programu dywizjonowegomodułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych o kryptonimie „Homar”. W ramach przygotowań propozycji realizacji umowy, która zostanie złożona do Inspektoratu Uzbrojenia MON, Konsorcjum z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. na czele  prowadzi zaawansowane rozmowy  z partnerami zagranicznymi, będącymi potencjalnymi dostawcami technologii, których obecność jest niezbędna do ustanowienia potencjału polskiego przemysłu w realizacji programu „Homar”.

W toku negocjacji Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. za najkorzystniejszą ofertę w zakresie spełnienia wymagań Sił Zbrojnych RP oraz transferu technologii uznała ofertę złożoną przez amerykański koncern obronny Lockheed Martin i 4 lipca 2017 r. formalnie wybrała ten podmiot jako partnera dedykowanego do realizacji programu dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych o kryptonimie „Homar” w zakresie efektora oraz rakiet. Wybór ten otwiera drogę do dalszych negocjacji z koncernem Lockheed Martin, a także do sformułowania finalnej propozycjiKonsorcjumdla Inspektoratu Uzbrojenia w celu wynegocjowania, a zarazem ustalenia wszystkich postanowień umowy.

O wyżej wskazanej rekomendacji Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. poinformowała Ministerstwo Obrony Narodowej, które w związku z tym będzie mogło rozpocząć procedurę na szczeblu government-to-government, dotyczącą uzyskania stosownych zgód administracji Stanów Zjednoczonych w zakresie udziału koncernu Lockheed Martin w realizacji programu „Homar”.

 

Źródło: PGZ

Authors

Related posts

Góra
English