Badanie dotyczące statusu transformacji cyfrowej oraz zmian, jakie wywołuje ona w branży zarządzania aktywami i majątkiem

 

Firma Dassault Systèmes zleciła CREATE-Research przeprowadzenie badania wśród 450 managerów wyższego szczebla, zarządzających aktywami i majątkiem (asset i wealth management) pod kątem transformacji cyfrowej dokonującej się w ich branży oraz tego, jak widzą jej perspektywy. Badania pokazało, że wykonują oni ostrożne kroki w kierunku digitalizacji, ale jednocześnie spodziewają się dużych zmian w tym zakresie w kolejnym dziesięcioleciu. Ci z nich, którzy już wdrożyli w swoich firmach rozwiązania cyfrowe zyskują dzięki nim przewagę konkurencyjną i większe zadowolenie swoich klientów. Raport został zaprezentowany podczas konferencji FundForum International, która odbyła się w Berlinie w dniach 12 – 14 czerwca 2017 roku.

Badanie, szczegółowo omówione w pełnym raporcie zatytułowanym „Digitalizacja zarządzania aktywami i majątkiem: obietnice i pułapki”, dostarcza informacji na temat: czynników mających decydujący wpływ na postępowanie procesu digitalizacji, obecny stan adopcji rozwiązań cyfrowych, elementów blokujących i ułatwiających wdrożenia, a także analizuje charakter następującej w branży zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści i czynników sukcesu.

Najważniejsze wnioski przedstawione w raporcie:

 • Rosnące koszty, które wymuszają wzrost znaczenia wysokości wynagrodzenia i opłat, jako wyróżników wpływających na konkurencyjność; zwyżka nisko kosztowych funduszy pasywnych; pojawienie się na rynku kapitałowym firm fintech i internetowych gigantów,
  a także nowa generacja inwestorów biegłych w technologiach cyfrowych przyspieszają digitalizację.
 • 54 proc. asset menedżerów wykorzystuje media społecznościowe, zaś 56 proc. wealth menedżerów zaadoptowało nowe platformy cyfrowe; spośród ośmiu wymienionych
  w badaniu cyfrowych narzędzi blockchain był wybierany najrzadziej.
 • 80 proc. asset menedżerów i 77 proc. wealth menedżerów spodziewa się, że
  w przeciągu kolejnych dziesięciu lat digitalizacja częściowo lub w pełni zmieni ich branżę.
 • Większość przewiduje powstawanie aliansów z zewnętrznymi dostawcami technologii lub rozwijanie własnych platform; tylko niewielka liczba respondentów widzi możliwość zawłaszczenia tej niszy przez zewnętrznych dostawców
 • Firmy, które już wdrożyły narzędzia cyfrowe, odnotowują zmniejszenie kosztów operacyjnych, wzmocnienie pozycji rynkowej, wyższą wydajność, lepsze dostosowywanie się do zasad i regulacji rynku, a także zwiększoną satysfakcję klientów.

Zachowanie klientów będzie czynnikiem, który w nadchodzących latach wymusi na branży zwrot w kierunku digitalizacji, a w efekcie spowoduje zmianę jej charakteru z określonej przez podaż (supply-led), na określoną przez popyt (demand-led) – powiedział Amin Rajan, CEO, CREATE-Research. – Oznacza to, że wealth management znajduje się na początku transformacji, sięgającej dużo dalej niż jakakolwiek inna transformacja, z jaką mieliśmy kiedykolwiek do czynienia w tej branży. W tym kontekście, digitalizacja nie jest wyborem, to jedyna droga jaką możemy iść. Przyszłość należy do firm, z jasno nakreśloną wizją ich biznesu w cyfrowej erze.

Zleciliśmy przeprowadzenie tego badania, żeby sprawdzić jaki wpływ na branżę asset i wealth management będzie miała za dziesięć lat technologia cyfrowa oraz jaką rolę odegra w utrzymaniu lub zmianie modelu biznesowego firm działających na rynku kapitałowym,” powiedział Guillaume Dufour, Vice President, Financial and Business Services Industry, Dassault Systèmes. „Dassault Systèmes będzie nadal wspierać instytucje finansowe w przejściu przez cyfrową transformację, oferując rozwiązania branżowe, takie jak ‘Innovation Factory’ służące do digitalizacji procesów, zarządzania, skracania czasu wprowadzania produktów i usług na rynek, a także zmniejszania kosztów wynikających z regulacji. A wszystko po to, żeby w efekcie firmy mogły lepiej obsługiwać swoich klientów.”

Raport „Digitalizacja zarządzania aktywami i majątkiem: obietnice i pułapki” powstał w oparciu o ogólnoświatowe badanie przeprowadzone wśród 458 asset i wealth menedżerów z 37 jurysdykcji prawno-podatkowych, regulujących działalność funduszy inwestycyjnych. Ogólna wartość zarządzanego przez nich portfela aktywów wynosi 32 bln dolarów.

Pełna wersja raportu znajduje się pod linkiem: https://www.3ds.com/industries/financial-and-business-services/innovation-factory/

 

Źródło: Dassault Systèmes

 

 

Authors

Related posts

Góra
English