Logistyka procesów produkcji

 

Anna Rudawska
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

 

Książka stanowi jedną z sześciu części zestawu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w  procesach produkcji,  dystrybucji i  magazynowania.
Logistyka produkcji łączy logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji i obejmuje wszystkie czynności związane z zaopatrzeniem w surowce, materiały i półprodukty oraz ich przejście przez wszystkie etapy produkcji aż do magazynu. Zgodnie z tak zdefiniowaną logistyką procesów produkcji w  podręczniku omówiono zagadnienia zaopatrzenia i organizacji przepływów produkcyjnych oraz ich monitorowania. Zasady funkcjonowania procesu produkcyjnego wyjaśniono zarówno w ujęciu technologicznym, jak i z uwzględ nieniem informatycznych systemów wspomagających. Dużo uwagi poświęcono gospodarce odpadami i ekologicznym metodom ich utylizacji lub ponownego  wykorzystania.
www.wkl.com.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English