Produkcja sprzedana przemysłu w maju 2017 roku – komentarz MR

Zdjęcie: Nexteer Automotive

 

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w maju 2017 roku była o 9,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest powyżej oczekiwań MR. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w maju wzrosła o 6,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku.

W porównaniu z majem 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 29 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji metali (o 16,8 proc.), natomiast największy spadek odnotowano w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 7,5 proc.).

W maju, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku, o 8,4 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2017 roku były wyższe niż przed rokiem o 2,5 proc. w porównaniu ze wzrostem o 4,2  proc. w kwietniu (po korekcie). W porównaniu z kwietniem br. ceny spadły o 0,5 proc.

Należy podkreślić, że miesięczne dynamiki produkcji w bieżącym roku są wyraźnie determinowane liczbą dni roboczych. Z tego powodu w czerwcu, przy jednym dniu roboczym mniej, oczekujemy niższej dynamiki w przemyśle. Analitycy MR prognozują, że w czerwcu 2017 roku wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do 4 proc. w skali roku.

 

Źródło: MR

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English