Wyzwanie: wzrost znaczenia polskiej myśli motoryzacyjnej

 

Wyzwaniem dla branży jest relatywnie niski udział wynagrodzenia krajowych czynników produkcji oraz niski poziom zużycia pośredniego, czyli wykorzystania produktów powstających w kraju przez działających w Polsce producentów finalnych. Wzrost znaczenia polskiej myśli motoryzacyjnej w produkcji to jeden z ważnych celów adresowanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia identyfikuje także najbardziej perspektywiczne sektory polskiej gospodarki (sektory strategiczne), na których należy skupić wysiłek rozwojowy, po to aby wykorzystując posiadane przewagi konkurencyjne wzmocnić znaczenie polskiej gospodarki. Wśród nich, na pierwszym miejscu wymieniany jest sektor produkcji środków transportu.

 

Raport_moto_final

 

Źródło: MR

 

Authors

Related posts

Góra
English