Bezpieczny magazyn

Jak bywa? Jak być powinno?
Poniżej przedstawione zostały przykładowe sytuacje powodujące potencjalne zagrożenie. Jako S oznaczona jest sytuacja, jako Z jest zagrożenie, które powoduje dana sytuacja, a jako R sugerowane rozwiązanie.
S1. Pracownik nie ma dostępu do instrukcji (nie wie jak ma pracować).
Z1. Zniszczenie urządzeń lub produktów, możliwa utrata zdrowia lub życia.
R1. Wszystkie instrukcje powinny być dostępne dla pracowników. Optymalnym rozwiązaniem jest umieszczenie instrukcji przy stanowiskach pracy oraz umiejscowienie zbioru wszystkich instrukcji w jednym miejscu, w sposób uporządkowany i pozwalający łatwo zlokalizować aktualnie potrzebną.
S2. Produkty nie są składowane zgodnie z instrukcją (np. ustawienie większej liczby palet lub składowanie towarów w nieodpowiednich miejscach – na szlakach komunikacyjnych lub zagradzając wyjścia ewakuacyjny).
Z2. Zawalenie regału, uszkodzenie produktów, brak możliwości ewakuacji.
R2. Kontrola team leaderów nad obowiązkami wykonywanymi przez pozostałych pracowników.
S3. Przewożenie lub przenoszenie ładunków powyżej dopuszczalnej masy.
Z3. Uszkodzenie urządzenia (np. wózka widłowego) lub nadwerężenie kręgosłupa przez pracowników.
R3. Kontrola team leaderów i uświadomienie pracownikom ryzyka związanego z przeciążeniami.
S4. Brak zabezpieczenia regałów.
Z4. Przewrócenie się regałów w wyniku uderzenia/zaczepienia.
R4. Zastosowanie odbojnic, barier etc.
S5. Uszkodzone odbojnice
Z5. Odbojnica nie spełnia podstawowego zadania jakim jest ochrona regału.
R5. Wymiana uszkodzonej odbojnicy.
S6. Brak usystematyzowanych reguł (i wyznaczonych ścieżek) dotyczących poruszania się po magazynie zarówno pieszo jak i przy użyciu urządzeń.
Z6. Kolizje, utrudniony dostęp do towarów i wolniejsza praca.
R6. Ustalenie oraz wprowadzenie reguł i oznaczeń (naklejone taśmy) dotyczących poruszania się po magazynie.
S7. Brak wyznaczony punktów z pomocą medyczną/do ewakuacji.
Z7. W przypadku wypadku wzrasta zagrożenie utraty zdrowia lub życia spowodowane poszukiwaniami apteczki bądź też niemożliwością ewakuacji najbliższą drogą.
R7. Opracowanie szczegółowego planu i jego udostępnienie w celu zapoznania się z nim przez pracowników.
S8. Zniszczona lub śliska nawierzchnia.
Z8. Potknięcia lub poślizgnięcia.
R8. Wymiana powierzchni i nadzór nad jej stanem.

 

Estera Smektała, Specjalista ds. Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy w obszarach magazynu i produkcji LOGIPOST CARBONVILLE

Czy lepiej przykleić czy namalować drogi komunikacyjne?

Zastosowanie samoprzylepnych taśm, kształtów i znaków do wyznaczania dróg komunikacyjnych pozwala na osiągnięcie wysokiego standardu komunikatu wizualnego w szybkim czasie. Dowolność i swoboda projektowania, doboru materiałów samoprzylepnych oraz łatwa i szybka aplikacja dają przewagę nad tradycyjną metodą malowania powierzchni. Praktycznym przykładem wizualnej alternatywy dla linii jest wyznaczenie ciągów komunikacyjnych krążkami o określonej średnicy, które z perspektywy pieszego i operatora wózka widoczne są jako linia. Malowanie zmusza użytkownika do kompromisów poczynając od projektu oznaczeń po wykonanie, które wymaga przestoju i czasowego wyłączenia powierzchni z użycia, wyschnięcia i utwardzenia materiału. W przypadku reorganizacji ruchu wewnątrzmagazynowego lub wprowadzania tymczasowego rozwiązania sprawniej wdrożymy wymagane zmiany metodą samoprzylepną. Dział utrzymania ruchu posiadający bufor najważniejszych samoprzylepnych znaków i taśm ostrzegawczych może reagować w chwili pojawienia się problemu osiągając maksymalną efektywność. Jednocześnie systemy samoprzylepne nie wymagają specjalistycznych narzędzi co stanowi ekonomiczną alternatywę dla metody malowania. Wysokie parametry użytkowe technologii oznaczeń samoprzylepnych gwarantują odporności na ścieranie nawet przy dużym natężeniu ruchu pieszych i pojazdów wewnątrzmagazynowych. Kolory i grafiki pozostają intensywne odznaczając się na posadzce. Taśmy mają różne stopnie elastyczności , twardości oraz mocy klejenia w zależności od wymaganej funkcji tymczasowego czy trwałego oznakowania.
Przewagą tradycyjnego rozwiązania jest możliwość malowania dróg komunikacyjnych w chłodniach lub w środowiskach, gdzie stosowana jest agresywna chemia i chłodziwa olejowe, bez konieczności czasochłonnego przygotowania powierzchni przed użyciem. W przypadku oznaczeń samoprzylepnych posadzka przed aplikacją musi być czysta, pozbawiona tłustych plam i ogrzana do minimum 5°C. Środowisko robocze oraz powierzchnia są kluczowe przy wyborze rozwiązań samoprzylepnych, testowe oznaczenie strategicznych obszarów pozwoli na dobór optymalnego rozwiązania samoprzylepnego.

 

 

Karolina Tokarz, Prezes Zarządu, Naczelny Dyrektor PROMAG

Jak przebiega dobór regałów ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania?

Dokonując wyboru dostawcy systemów regałowych powinniśmy brać pod uwagę wyłącznie te firmy, które oferują regały zgodne z odpowiednimi standardami i są w stanie przedstawić deklarację zgodności, w której są stosowne Polskie Normy będące polską wersją norm europejskich, w oparciu o które regały są produkowane. To bardzo istotne, ponieważ w Polsce nie obowiązują obligatoryjne unormowania prawne dotyczące produkcji regałów. W konsekwencji może być więc tak, że spotkamy na rynku produkty wątpliwej jakości, które skuszą nas np. atrakcyjną, niższą ceną, ale nie zagwarantują odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
To jednak nie wszystko. Do magazynu nie kupujemy bowiem na ogół jednego regału, ale cały system regałowy, składający się z wielu elementów. Najlepiej współpracować z firmą, która zapewnia kompleksową obsługę: doradztwo, projekt, dostawę i montaż przez certyfikowaną ekipę, a także posiada duże doświadczenie na rynku, gwarantujące prawidłowy dobór i konfigurację regałów.
Poprawnie zaprojektowany i zamontowany system regałowy to tylko jedna strona medalu. Druga strona to jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i przepisami BHP. Profesjonalny dostawca przekazuje swoim klientom instrukcję eksploatacji, w której przedstawione są zasady prawidłowego składowania towarów na regałach i zasady kontroli stanu technicznego regałów. Dobrze, gdy firma, z usług której korzystamy prowadzi także szkolenia z zakresu bezpiecznej eksploatacji, konserwacji oraz wykonywania bieżących przeglądów stanu technicznego systemów regałowych oraz innych urządzeń gospodarki magazynowej.
W kontekście bezpieczeństwa użytkowania, na pewno warto rozważyć wyposażenie systemu regałowego w elementy dodatkowe zwiększające bezpieczeństwo pracy oraz obniżające koszty serwisowania takie jak np. odbojniki słupów, odbojnice ram, ograniczniki palet, prowadnice wózka czy systemy wypełnienia gniazd regałowych w segmenty z kraty.
Warto skorzystać z oferty firm, które służą Klientom wsparciem w doborze bezpiecznego i efektywnego systemu regałowego, dopasowanego do potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa.

 

Autor: Aleksandra Humienna-Berta

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Główny Mechanik nr 6/2016

 

 

Authors

Related posts

Góra
English