Bezpieczny magazyn

Audyt
Dla bezpieczeństwa magazynu istotne jest aby urządzenia (instalacje regałowe) w nim będące były sprawne i stale kontrolowane. Przeglądy okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi polskich i europejskich norm. Instytut Logistyki i Magazynowania przeprowadza przeglądy okresowe stanu regałów, obejmują one: pomiar odchylenia słupów regałów od pionu, ocenę jakości elementów regałów oraz ocenę stanu posadzki. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja ewentualnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich kroków w celu wyeliminowania ryzyka wypadku. Dzięki temu wzrasta poziom bezpieczeństwa w magazynie.

 

Michał Staniuk, Dyrektor Handlowy STERLOG

Audyt logistyczny a bezpieczeństwo i higieny pracy

Podstawą audytu logistycznego jest ocena sprawności operacyjnej logistyki przedsiębiorstwa przez identyfikację i wskazanie tych procesów, które wymagają usprawnienia. Audyt logistyczny pomaga menedżerom w identyfikacji miejsc w obszarze działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, które generują nieuzasadnione koszty lub ryzyka.
Wieloaspektowa ocena logistyki w procesie przeprowadzenia audytu odnosi się do założeń operacyjnych zawartych w strategii przedsiębiorstwa, bada działalność operacyjną wydziałów uwzględniając w ocenie ekonomiczną efektywności. Ważnym elementem raportu z audytu jest ocena zdolności przedsiębiorstwa do spełnienia coraz wyższych wymogów bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy w tym możliwość prowadzenia działań korygujących i regulacyjnych. Dzisiejsza logistyka wymaga utrzymania przedsiębiorstwa w stanie pełnej sprawności i gotowości do wykonania planu dnia, tygodnia czy miesiąca. Człowiek i zdatność infrastruktury mają bezpośredni wpływ na sprawność i efektywność logistyki całego przedsiębiorstwa budując przewagę technologiczną i konkurencyjną.
Audyt logistyczny w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy powinien uwzględniać m.in.:

  • Proces i jego środowisko – audyt odpowiada na pytanie, w jaki sposób i przy wykorzystaniu, jakich urządzeń realizowany jest proces magazynowania wskazując jednocześnie rozwiązania alternatywne, Dopasowanie techniczne – informuje czy urządzenia są zgodne z wymaganiami nośników i parametrów fizycznych jednostek ładunkowych z uwzględnieniem intensywności procesów,
  • Standardy i regulacje prawne – obejmuje ocenę środowiska procesów i infrastruktury względem spełnienia wymagań systemów zarządzania i regulacji prawnych np. układ komunikacyjny, zabezpieczenie p-poż., metody zarządzania procesami rozproszonymi o dużej intensywności,
  • Kompletność – dotyczy zgodności dokumentacji DTR, kart procesów i parametrów urządzeń względem norm przywołanych w dokumentacji – szczególnie w kwestii luzów manipulacyjnych i nośności urządzeń,
  • Zdatność urządzeń – obejmuje badanie metod i sposobów zarządzania procesami z uwzględnieniem metod utrzymania sprawności infrastruktury w tym realizacji procesów naprawczych i korygujących.

Uszkodzony słup w ramie nośnej, niedopasowanie urządzeń transportowych wglądem parametrów jednostek ładunkowych czy też niedostateczna szerokość drogi transportowej, nie są rzadkością w praktyce. Podobnie jak brak dokumentacji, niezgodność dokumentacji z instalacją, czy wykonywanie „we własnym zakresie” prac związanych z obsługą serwisową regałów, prowadzą do wystąpienia wypadków czy też zakłóceń w pracy magazynu lub wydziału produkcyjnego. W skrajnym przypadku powodować mogą wystąpienia zdarzenia, które potocznie nazywa się „złożeniem” magazynu”. Niedopasowanie urządzeń do parametrów jednostek ładunkowych może skutkować także wydłużeniem czasu trwania operacji magazynowych i nieefektywnego wykorzystania powierzchni magazynowej. Wartość dodaną z Audytu logistycznego 9A jest wskazanie tych obszarów działalności przedsiębiorstwa, które wpływają bezpośrednio na niską efektywność całej logistyki oraz wskazanie rozwiązań usprawniających procesy z uwzględnieniem najlepszych praktyk i w zgodności z wymaganiami BHP.

 

Wypadek – nie przypadek
Kilka lat temu w jednym z Polskich magazynów miał miejsce wypadek. Przyczyną zawalenia się regałów mogła być ich wadliwa konstrukcja albo przeciążenie. Przewróciło się ponad 2/3 ze wszystkich regałów. W magazynach w momencie gdy upada jeden regał, uderza on w kolejny i w ten sposób tak jak w domino upadają kolejne. W przypadku tego wypadku szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że w momencie zdarzenia na obszarze, który się zawalił pracowało tylko kilka osób i żadna z nich nie została przygnieciona. Tym niemniej w akcję ratowniczą było zaangażowane ponad 200 osób i dalsza paca magazynu była niemożliwa. Powrót do stanu sprzed wypadku zajął około 2–3 tygodni, ze względu na fakt, że sprawę musiał zbadać również PIP oraz prokuratura.
W jednym z zagranicznych magazynów miał z kolei miejsce inny wpadek, a mianowicie operator wózka widłowego zaczepił jego tyłem o spiętrzone palety z towarem co spowodowało ich przewrócenie. W ich niedalekiej odległości znajdowali się pracownicy poruszający się pieszo. W wyniku tego zdarzenia na szczęście nikt nie został poszkodowany, jednakże produkty uległy zniszczeniu. Ta sytuacja pokazuje jak istotne jest by być uważnym w trakcie poruszania się wózkiem widłowym i jednocześnie zwraca uwagę jak ważne jest stałe skupienie i obserwowanie otoczenia. Pracownicy, którzy znajdowali się w niedalekiej odległości zdążyli na czas odbiec od upadających palet. Gdyby nie zdążyli sytuacja na pewno nie skończyłaby się dla nich dobrze.

 

Angelika Badzińska, specjalista ds. regałów magazynowych Darlog

Odbojnice i osłony regałów magazynowych

Odbojnice i osłony regałów magazynowych polecane są do zastosowania w magazynach i halach w celu podwyższenia ochrony mienia przed zniszczeniem.
Najczęściej stosowane są odbojnice metalowe, w przypadku konieczności osłonięcia dłuższych odcinków – metalowe z wypełnieniem drewnianym, a ostatnio pojawiły się także odbojnice z tworzywa sztucznego, które pochłaniają siłę uderzenia.
Poniżej przykłady odbojnic najczęściej występujących:

  • Odbojnice czołowe słupa do regału paletowego – są to odbojnice stalowe okalające słup, przystosowane do ochrony nóg regałów paletowych. Mają one różne wymiary, dzięki czemu można je dopasować do indywidualnych potrzeb.

  • Odbojnica ramy regału – jest to odbojnica przystosowana do ochrony całej ramy pojedynczej lub podwójnej regałów paletowych. Odbojnica taka składa się z dwóch odbojnic czołowych i belki poprzecznej z ceownika, a w przypadku ramy podwójnej dodatkowo wzmocniona środkową odbojnicą kątową.

  • Odbojnice rurowe – służą do zabezpieczenia ścian, urządzeń, traktów komunikacyjnych, słupów w halach produkcyjnych, magazynowych i sklepowych.

  • Odbojnice z drewnem – przystosowane są do ochrony ramy pojedynczej lub podwójnej regałów paletowych, a także do zabezpieczenia ścian. Główną zaletą odbojnicy jest ochrona na całej wysokości i długości zastosowanej barierki. W przypadku uszkodzenia elementu drewnianego można w bardzo szybki sposób wymienić uszkodzony element.

  • Barierki i słupki ochronne – systemy barierek ochronnych są nieodzownym elementem gwarantującym bezpieczną pracę osób zatrudnionych w obiektach magazynowych oraz zakładach przemysłowych. Barierki i słupki ochronne stosuje się także w celu zabezpieczania urządzeń i maszyn produkcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych. Ponadto spełniają rolę odbojnic, przegród, wyodrębniają trakty jezdne, piesze czy też obszary biurowe. Znajdują zastosowanie w magazynach, chroniąc przed uszkodzeniami elementy konstrukcyjne magazynu oraz ścianki działowe, przyczyniają się przy tym do sprawniejszej i szybszej pracy urządzeń jezdnych wykorzystywanych w strefie magazynowej.

Authors

Related posts

Góra
English