Bezpieczny magazyn

Bezpieczne strefy (oznakowanie dróg i obszarów)
Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca ma obowiązek ustalenia dróg komunikacyjnych, transportowych oraz dróg dla pieszych na terenie zakładu pracy. Muszą być one wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami. Ważne jest by oznaczenia były jasne i czytelne dla wszystkich pracowników. Zasady poruszania się po magazynie powinny być ogólnodostępne, a ich nie przestrzeganie powinno skutkować upomnieniem. By było bezpiecznie nawierzchnia dróg i przejść musi być równa i twarda (utwardzona) oraz powinna posiadać nośność odpowiednią do obciążeń jakim jest podawana w trakcie pracy.
Posadzka w magazynie powinna być między innymi: trwała, wytrzymała, łatwa w konserwacji, szczelna, antypoślizgowa i odporna na ścieranie. Najczęstszym wyborem posadzki w magazynie jest betonowa podłoga monolityczna. Jest to opcja wybierana najczęściej, głównie ze względu na koszt, ale również ze względu na fakt, że jest ona odporna na punktowe obciążenia (nogi regałów), jak i na ścieranie (stawianie metalowych koszy, wózki widłowe i inne urządzenia w magazynie).
W magazynie powinny być stosowane różnego rodzaju bariery i/lub naklejone bądź też namalowane pasy, które oddzielają obszary ruchu maszyn i pracowników (rys. 3.).

 

Rys. 3. Pas oddzielający strefę maszyn od strefy poruszania sie pieszo. Źródło: LOGIPOST CARBONVILLE

 

Pasami naklejonymi na posadzce można wyznaczyć obszary na których mają stać maszyny oraz ciągi komunikacyjne (rys. 4.). Ważne jest również oddzielenie pasa, po którym poruszają się maszyny i po którym może poruszać się bezpiecznie pracownik pieszo. Duża liczba firm oferuje również urządzenia do malowania pasów. Jednakże opcja z naklejanymi pasami pozostawia większe pole manewru podczas naklejania – dostępne są nie tylko różne kolory, ale i wzory, a nawet struktury (gładkie, porowate). Oprócz stref można również wyznaczyć na podłodze kierunki ruchu, w których należy się poruszać oraz nanieść znaki ostrzegawcze. Oprócz znaków poziomych warto również, podobnie jak ma to miejsce w ruchu drogowym, zainstalować znaki pionowe, a nawet dodatkowo lustra, które ułatwią pracę osobom poruszającym się po strefach, w których widoczność jest ograniczona.

 

Rys. 4. Taśmy do naklejania na posadzkę. Źródło: LOGIPOST CARBONVILLE

 

Warte rozważenia jest również oddzielenie barierkami (rys. 5.) drogi w obszarze pracy maszyn po której pracownicy mogą poruszać się pieszo – zwiększy to ich bezpieczeństwo. Barierki mogą być sztywne bądź elastyczne, przy czym sztywne gwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa, z kolei dzięki elastycznym urządzenie, które wjedzie na barierkę nie uszkodzi się i sama barierka prawdopodobnie nie będzie wymagała wymiany.

 

Rys. 5. Barierki ochronne pojedyncze – z poprzeczką. Źródło: Darlog

Authors

Related posts

Góra
English