Bezpieczny magazyn

Źródło: LOGIPOST CARBONVILLE

 

Bezpieczeństwo pracownika to kluczowa sprawa dla każdego pracodawcy. Równie istotne jest bezpieczeństwo maszyn i urządzeń. Żeby stworzyć bezpieczne miejsce pracy należy podjąć wielokierunkowe działania. Chodzi zarówno o działania (wyposażenie) techniczne (osłony, bariery, oznaczenia – pionowe i poziome, posadzki, etc.) jak i organizacyjne (właściwa organizacja pracy, instrukcje postępowania, SOP z angielskiego standard operating procedure i inne).

 

Można powiedzieć, że w magazynie czyha na pracownika wiele niebezpieczeństw. W celu zminimalizowania ryzyka należy zastosować różne środki. Idea bezpiecznego magazynu może towarzyszyć firmie od samego początku, już w trakcie powstawania magazynu, a może zostać wdrożona już w trakcie jego działania.
Bezpieczeństwo magazynu jest kluczowe dla jego działania. Relacja pracownik – brygadzista/lider – pracodawca powinna być na tyle dobra, żeby pracownik chętnie zgłaszał usprawnienia wspomagające bezpieczeństwo i rozumiał jak jest to ważne zarówno dla niego, jego współpracowników, jak i dla szefostwa. Do obowiązków magazyniera należy nie tylko przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie materiałów i surowców, ale również dbanie o stan magazynu. Do obowiązków kierownictwa należy zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w każdy możliwy sposób poprzez implementację niezbędnych środków ostrożności wynikających z obowiązujących przepisów i charakteru pracy.
Praca magazyniera może się wydawać na pierwszy rzut oka pracą spokojną i bezpieczną, lecz tak nie jest. Ciągły pośpiech i częsty brak nadzoru nad elementami wyposażenia magazynu powoduje wzrost poziomu zagrożenia z różnych stron. Poziom bezpieczeństwa w magazynie wzrośnie jeżeli pracownicy będą znali swoje obowiązki oraz będą przestrzegać ustalonych procedur i zasad. Dotyczy to również gości, którzy odwiedzają magazyn. Zazwyczaj każdy magazyn ma określone regulamin dla osób z zewnątrz, z którym nowo przybyli mają obowiązek się zapoznać. Najczęściej podstawowym warunkiem poruszania się po magazynie osoby niezatrudnionej jest założenie kamizelki odblaskowej (opcjonalnie również obuwia ochronnego), która podwyższa poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo osoby takie przemieszczają się po magazynie w towarzystwie osoby pracującej w nim.

 

Jak powstaje bezpieczny magazyn?
Budując i wyposażając magazyn od podstaw należy zapewnić odpowiednie warunki dla artykułów, które mają w nim być składowane. Szczególne znaczenie ma to w przypadku przechowywania substancji niebezpiecznych lub produktów żywnościowych (istnieją normy, w których są przedstawione szczegółowe wymagania dotyczące sposobu przechowywania i dozwolonej ilości). Kolejnymi istotnymi pytaniami są czy będzie to magazyn wysokiego składowania (na jakie obciążenia muszą być przygotowane regały) oraz czy będą w nim również regały automatyczne i jakie urządzenia będą się w nim poruszały. Budynek magazynu powinien być zbudowany zgodnie z istniejącymi normami. Konieczne jest aby spełniał on przepisy bhp, higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe, a także sanitarne (w przypadku przechowywania np. żywności). Oprócz wyposażenia podnoszącego bezpieczeństwo ważne jest aby w magazynie zapewnione było odpowiednie oświetlenie, wentylacja oraz ogrzewanie (które podnosi komfort pracy), a także posadzka. Bardzo ważny jest również alarm przeciwpożarowy, jego odpowiednia instalacja i rozmieszczenie czujników.
Kolejną istotną sprawą jest wyznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz jego odpowiednie wyposażenie. Bardzo istotna jest wytrzymałość regałów. Ich niewłaściwy dobór może spowodować ich zawalenie w trakcie eksploatacji. Równie tragiczne w skutkach, a nawet gorsze może być zawalenie przeciążonego stropu (wynikające ze złej konstrukcji dachu). Tego typu wypadki są katastrofami budowlanymi. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa w początkowej fazie należy doprecyzować jakiego rodzaju będzie to magazyn. Najczęstszy podział występuje ze względu na:

  • miejsce w systemie logistycznym (transportowo-spedycyjne, produkcyjne, dystrybucyjne, handlowe oraz przyzakładowe),
  • funkcję w procesie produkcyjnym (surowcowe, materiałów podstawowych i pomocniczych, produkcji w toku, wyrobów gotowych, odpadów, części zamiennych oraz opakowań),
  • postać budowli (składowiska otwarte, półotwarte, zamknięte i specjalne),
  • wysokość (niskie oraz wysokiego składowania),
  • postać fizyczną składowanych wyrobów (sypkich i składowanych luzem, składowanych w dowolnych opakowaniach i nie opakowanych, ciekłych oraz gazów i materiałów niebezpiecznych),
  • funkcję w gospodarce (rezerwowe, depozytowe, konsumpcyjne i wyrównawcze).

 

Dlaczego jest to aż tak istotne? Ponieważ choć ogólne zasady będą podobne, to każdy z typów magazynów związany jest z innymi niebezpieczeństwami. Głównym celem każdego magazynu jest przechowywanie produktów w warunkach, które zapobiegną utracie ich właściwości oraz pozwolą na dynamiczne i stałe pokrycie potrzeb. Podczas projektowania bezpiecznego magazynu należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak rodzaj artykułów, wymiary (opakowań), waga, ilość, sposób i cykl dostawy (które często bywają zmienne), rotację (uzależnioną od sprzedaży, bądź innych warunków), sposób przyjmowania i wydawania oraz inne aspekty (np. ich wartość ).

Authors

Related posts

Góra
English