Biawar Produkcja w Suwalskiej SSE

 

Zarząd SSSE S.A. udzielił  już 240. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Białystok dla Przedsiębiorcy Biawar Produkcja. Jest to pierwsze zezwolenie wydane Przedsiębiorcy Biawar Produkcja Sp. z o.o.

Na terenie Podstrefy Białystok Przedsiębiorca zamierza wybudować zaplecze produkcyjno-magazynowe wraz z nowoczesną linią technologiczną do produkcji kotłów pelletowych, pomp ciepła i węzłów cieplnych. Dodatkowo Przedsiębiorca planuje stworzyć centrum laboratoryjne.

W związku z realizacją powyższego projektu Biawar Produkcja Sp. z o.o.  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 mln zł w terminie do dnia 30 września 2019 roku oraz zatrudni przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 25 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września  2019 r. i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat.

Zakończenie inwestycji jest planowane na 30 września 2019 r.

 

Źródło: SSSE

Authors

Related posts

Góra
English