PGZ S.A. liderem Konsorcjum do realizacji programu pozyskania Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu pk. „Orlik”

26 maja br. podczas XI Międzynarodowej Wystawy AIR FAIR w Bydgoszczy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy oraz PIT-Radwar S.A. w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosza Kownackiego podpisały umowę powołującą Konsorcjum do udziału w prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia MON postępowaniu, dotyczącym zamówienia Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (SBSP) klasy taktycznej krótkiego zasięgu pk. „Orlik” dla Sił Zbrojnych RP. Liderem Konsorcjum jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Celem powołania Konsorcjum z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. jako liderem jest wspólne opracowanie i złożenie oferty do Inspektoratu Uzbrojenia MON, dotyczącej programu SBSP o kryptonimie „Orlik” w ramach programu operacyjnego „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne”, stanowiącego komponent Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Członkowie Konsorcjum podejmą współpracę w zakresie opracowania, budowy, realizacji dostaw oraz zabezpieczenia cyklu życia Systemu Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu. Liderem Wykonawczym Konsorcjum są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy. Podpisana umowa definiuje obowiązki członków Konsorcjum oraz określa podział zadań w zakresie kompleksowego przygotowania produktu Grupy Kapitałowej PGZ, który zostanie zaoferowany Inspektoratowi Uzbrojenia.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jako lider Konsorcjum odpowiadać będzie za przygotowanie oferty Systemu Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Z kolei Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy jako Lider Wykonawczy Konsorcjum są podmiotem odpowiedzialnym za integrację poszczególnych elementów systemu, m.in. platformy powietrznej, Naziemnej Stacji Kontroli (NSK) oraz innych komponentów systemu.

Dzięki tej umowie Bydgoszcz stanie się centrum produkcji w pełni polskich systemów bezzałogowych. Przypominam, że w listopadzie ub.r. również w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych Polska Grupa Zbrojeniowa utworzyła Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych. Mam nadzieję, że już wkrótce w pełni polskie samoloty bezzałogowe trafią do polskich żołnierzy. Tylko dzięki innowacyjnym produktom obronnym, wykorzystującym najnowocześniejsze technologie i polską myśl technologiczną, nasze Siły Zbrojne mogą zachować sprawność operacyjną na współczesnym polu walki. Bezzałogowce stanowią przyszłość branży lotniczej i zbrojeniowej, rozwój technologii w tym zakresie oznacza nie tylko podniesienie poziomu bezpieczeństwa państwa, ale też wzrost konkurencyjności naszego krajowego przemysłu, co z kolei, jak mam nadzieję, przełoży się na kontrakty także dla klientów zagranicznych – podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

Powołanie Konsorcjum do udziału w programie „Orlik” to kolejny widoczny efekt konsolidacji polskiego przemysłu obronnego w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Integrując kompetencje spółek z Grupy PGZ, jesteśmy w stanie zaoferować Siłom Zbrojnym RP niezawodny produkt. Wspólne działania ukierunkowujemy na uzyskanie efektów synergii i optymalizację procesów biznesowych. Dzięki stworzonemu Konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa w nakazanym terminie dostarczy Siłom Zbrojnym produkt spełniający wszystkie wymagania określone w postępowaniu – powiedział Adam Lesiński, Członek Zarządu PGZ S.A.

W programie dotyczącym pozyskania Systemu Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu pk. „Orlik” Konsorcjum z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. na czele zaoferuje Inspektoratowi Uzbrojenia System BSP typu E-310. To pierwszy tego rodzaju system całkowicie zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. SBSP E-310 jest przeznaczony do realizacji zadań kompleksowego rozpoznania na rozległym obszarze, w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. E-310 zapewnia możliwość gromadzenia i przesyłania w czasie rzeczywistym wysokiej jakości danych rozpoznawczych do wskazanych odbiorców.

 

 

Główne elementy SBSP E-310 to platforma powietrzna o napędzie hybrydowym (dwa silniki: elektryczny i spalinowy) oraz Naziemna Stacja Kontroli (NSK). Z kolei elementem integrującym te komponenty jest system łączności i przesyłania danych, który umożliwia operatorowi zarówno zdalne sterowanie samolotem bezzałogowym, jak i zarządzanie ładunkiem użytecznym (playloadem). Samolot bezzałogowy E-310 może realizować loty na wysokościach do 5 tys. m z prędkością ponad 200 km/h. Z kolei ładunek użyteczny samolotu bezzałogowego E-310 stanowią głowica optoelektroniczna wyposażona w kamery dzienną i nocną, dalmierz laserowy i laserowy wskaźnik celu, radar SAR z GMTI przeznaczony do tworzenia i przesyłania obrazu sytuacji naziemnej w trudnych warunkach atmosferycznych oraz śledzenia celów ruchomych, a także (opcjonalnie) system ELINT pozwalający na rozpoznanie urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną. Samolot bezzałogowy SBSP E-310 może operować w promieniu około 200 km od NSK, co oznacza, że dzięki długotrwałości lotu do 15 h, przy rozlokowaniu kilku Naziemnych Stacji Kontroli na terenie kraju, system oferowany przez Konsorcjum z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. na czele, umożliwia stały monitoring powierzchni całej Polski.

 

Źródło: PGZ

Authors

Related posts

Góra
English