„Conperio Indeks” – nowe narzędzie do analizy absencji chorobowej dla firm

Polskie firmy stale zmagają się z nieuczciwą absencją chorobową. Trudno jest im określić czy przekracza ona normę i jaki powinien być jej optymalny poziom. Problem istnieje ponieważ firmom brakuje właściwego punktu odniesienia. Conperio Indeks, czyli ogólnopolski indeks absencji chorobowej, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Platforma ta gromadzi dane dotyczące zwolnień chorobowych z firm działających w całej Polsce w branżach takich, jak: automotive, hutnictwo, produkcja spożywcza, przemysł ciężki oraz przemysł lekki.

 

Nowoczesne zarządzanie absencją chorobową

Zjawisko absencji chorobowej w polskich firmach wciąż rośnie. W 2014 roku Polacy przebywali na zwolnieniu lekarskim 212 milionów dni, natomiast w 2015 roku było to już 266 milionów. Istnieje wiele metod radzenia sobie z nieuzasadnioną absencją chorobową. Jako przykład może posłużyć Wielka Brytania, gdzie zalety nowoczesnego zarządzania kadrami odkryto już kilka lat temu. – Badania przeprowadzone przez Federację Pracodawców Inżynierskich (eng. Engineering Employers Federation) oraz dostawcę ubezpieczeń zdrowotnych Westfield Health wykazały, że Brytyjczycy coraz rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich. W analizowanym wówczas okresie 45% Brytyjczyków nie wzięło ani jednego dnia wolnego od pracy, przy czym zjawisko to tłumaczy się wprowadzeniem w brytyjskich przedsiębiorstwach nowoczesnych systemów analitycznych służących do zarządzania. Obecnie jako jedyni w Polsce wdrażamy takie rozwiązania. Chcemy pomóc polskiemu biznesowi, dając mu narzędzie, które będzie wykorzystane do analizowania i redukowania absencji chorobowej, co przełoży się na znaczące oszczędność – tłumaczy Mikołaj Zając z firmy Conperio, pomysłodawca i twórca platformy Conperio Indeks.

 

Conperio Indeks lekarstwem na problemy firm

 

– Podczas wieloletniej praktyki zawodowej, jako firma szkoleniowo-doradcza spotykaliśmy się z problemami związanymi z tym, że kolejny pracownik korzystając z „L4”, zaburzał pracę reszty zespołu. Wśród pracowników rosła niechęć do pracy i frustracja, bo mieli świadomość, że niektóre z nich są nieuczciwe. To z kolei odbijało się na jakości ich pracy i tworzyło nerwową atmosferę w zespole. Zbyt często okazywało się, że rzekoma choroba dla bardziej zdeterminowanej osoby stanowiła remedium na przeciążenie pracą, złą relację z szefem czy na brak możliwości wykorzystania dni urlopowych z uwagi na zwiększenie ilości zamówień w pracy. Nie bez powodu większość nadużyć ma miejsce w okresie świąt i wakacji. Bywało również i tak, że chory pracownik bał się iść na zwolnienie i zarażał kolejne osoby. Działy personalne zwracały się wtedy z prośbą o przeszkolenie pracowników z technik radzenia sobie ze stresem czy przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Dążono również do optymalizacji stosunku ilości zamówień do możliwości personelu czy wprowadzenia narzędzia „5S”. Często sami kierownicy takich zespołów potrzebowali odbycia sesji coachingowych czy konsultacji biznesowych by przeciwdziałać pogorszeniu atmosfery, spadkowi jakości czy zwiększonej rotacji. Zanim jednak można było wprowadzić takie projekty rozwojowe, niezbędna okazywała się diagnoza problemu, między innymi diagramem Ishikawy, by zweryfikować jego przyczyny i skutki dla organizacji. Usługi firmy Conperio są idealną odpowiedzią na potrzeby świadomie zarządzanego i prowadzonego biznesu ­– tłumaczy socjolog kompetencji społecznych, Iwona Firmanty.

Conperio Indeks jako jedyny w kraju zawiera rzetelne wskaźniki absencji, wyliczane na podstawie danych źródłowych. Są one obliczane w jednolity sposób dla wszystkich podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości zatrudnienia. Chodzi o to, aby można było łatwo porównać wielkość absencji dla wszystkich analizowanych firm. Weryfikowany jest czas trwania każdego druku ZLA w przełożeniu na dni robocze w miesiącu. Dzięki temu dane gromadzone na platformie Conperio Indeks są wielkością obiektywną, pozwalającą na porównanie ich między różnymi podmiotami. Możliwe jest również skorelowanie informacji o absencji z wiekiem pracowników, ich płcią, stażem pracy, wielkością firmy, jej lokalizacją czy rodzajem prowadzonej działalności. Oceniając długość trwania zwolnień lekarskich, można wyliczyć medianę absencji i optymalny poziom, do którego powinno dążyć przedsiębiorstwo.

 

Indeks Conperio w Polsce

Obecnie na platformie znajdują się dane o absencji chorobowej dotyczące około 50 000 pracowników z całego kraju. Przedsiębiorstwa korzystające z Conperio Indeks pozostają anonimowe i mają zagwarantowaną ochronę danych wrażliwych. Co miesiąc do projektu przystępują nowe podmioty, powiększając bazę i sprawiając, że dane stają się jeszcze dokładniejsze.

Ostatnio pomogliśmy ograniczyć absencję chorobową dwóm firmom, jednej działające w branży HORECA, a drugiej w przemyśle lekkim. Przedsiębiorstwa, analizując dane z Conperio Indeks skorelowane zauważyły, że czynnikiem krytycznym wpływającym na absencję chorobową była zaburzona piramida wieku. Przez lata w obu zakładach pracował ten sam zespół ludzi, a rotacja pracowników utrzymywana była na niskim poziomie. W efekcie znaczna liczba zatrudnionych zbliżała się do wieku emerytalnego, co nie zdarzało się w innych, zbliżonych profilem działalności firmach. Świadoma polityka zatrudnienia i zwiększenie rotacji pracowników pomogło szybko uporać się z problemem – tłumaczy Mikołaj Zając, prezes Conperio.

Korzystanie z Conperio Indeks umożliwia firmom zinterpretowanie i określenie skali problemu absencji chorobowej. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie audytu zwolnień, a także, w sytuacji utrzymywania się wysokich wskaźników, kontrola polegająca na działaniach terenowych. Doświadczenie firmy Conperio wskazuje, że właściwie dobrane działania w zakresie niwelowania absencji mogą ograniczyć wydatki z nią związane od kilku do nawet 70%.

 

Źródło: Conperio

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English