Idealny model zarządzania budynkami w zakładzie produkcyjnym – czy taki istnieje?

W dniach 6-7-8 czerwca br. odbędzie się spotkanie masterclass FACILITY MANAGEMENT W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM , które dedykowane jest przede wszystkim dla:

 • Kierowników, koordynatorów Facility

 • Kierowników Technicznych Budynków

 • Szefów Infrastruktury

 • Kierowników, koordynatorów Obiektu

 • Kierowników, koordynatorów, inżynierów działów UR

 • Kierowników, koordynatorów, inżynierów działów Technicznych

 • Kierowników, inżynierów ds. Inwestycji i Kosztów

 • Kierowników, inżynierów ds. Techniczno-Projektowych

 • Kierowników, koordynatorów Systemów Krytycznych

 • Kierowników Zespołu Planistów Serwisowych

 • Administratorów Budynków Przemysłowych

 • Dyrektorów, Kierowników Zakładów Produkcyjnych,

 • Kierowników ds. Zarządzania Mediami Technicznymi

Nowa formuła spotkania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczestników: każdy z dni dedykowany jest innemu obszarowi działań Facility Managera i zakończony jest dyskusją. Dyskusja jak pokazało poprzednie spotkanie została bardzo wysoko oceniona poprzez uczestników jako duża wartość dodana spotkania. Każdy z poruszanych tematów i obszarów jest przestawiany z punktu widzenia Facility Managera.

Podczas spotkania będą poruszane następujące tematy:

6 czerwca DOKUMENTACJA TECHNICZNA I AUDYTY:

 • właściwe prowadzenie dokumentacji technicznej budynku

 • przeglądy budynków (okresowe)

 • badania i audyty termowizyjne

7 czerwca DZIAŁANIA OPERACYJNE:

 • efektywność energetyczna budynków

 • jak zaoszczędzić na CO2

 • rozwiązania systemowe DMS – zarządzanie energią

 • techniczne przygotowanie rozbudowy / budowy zakładu

 • systemy informowania o błędach, szybkich info

8 czerwca OUTSOURCING:

 • opłacalność rozwiązań Facility Management w ujęciu koszty/jakość

 • obszary, jakie warto oddać w zarządzanie firmie trzeciej i jakie warto zostawić

 • jak wygląda w Polsce rynek usług Facility

 • koszty, jakość usług, zapisy umów

 • struktury organizacyjne

Praktycy podzielą się wiedzą i doświadczeniami w stworzeniu idealnego modelu zarządzania budynkami w zakładzie przemysłowym.

Spotkanie Masterclass to także ożywione dyskusje w gronie praktyków z różnych branż, wieczorne spotkanie w nieformalnej atmosferze pozwalające na wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie cennych kontaktów biznesowych i – gotowe, sprawdzone rozwiązania, które można z powodzeniem przenieść do własnych Firm.

W przypadku pytań związanych z programem spotkania, zapraszamy do kontaktu: Jolanta Janowska

Senior Key Account Manager

jjanowska@movida.com.pl

tel. +48 22 378 47 43

Authors

Related posts

Góra
English