Mitsubishi Hitachi Power Systems otwiera nowe biuro w Warszawie

Mitsubishi Hitachi Power Systems otworzyło nowe biuro w Warszawie, co stanowi ważny etap we wzmacnianiu relacji z lokalnymi klientami oraz zwiększeniu liczby zamówień na nowoczesne instalacje węglowe do wytwarzania energii oraz systemy kontroli jakości powietrza (AQCS). Nowy oddział skupi w jednym miejscu wszystkie funkcje korporacyjne MHPS, stawiając sobie za cel rozwój firmy na skalę krajową, optymalizację obsługi i zwiększenie wskaźników satysfakcji klientów.

W uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele polskiego Ministerstwa Energii oraz Ambasador Japonii w Polsce, Shigeo Matsutomi, a także zaproszeni przedstawiciele sektora energetycznego. Obecni byli również Prezes i Dyrektor Generalny MHPS, Kenji Ando, Wiceprezes Spółki, Yasuo Fujitani, oraz Dyrektor Generalny MHPS Europe GmbH, Rainer Kiechl.

Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków pod względem budowy obiektów energetycznych. Mając na uwadze nasze know-how oraz pozycję lidera w dziedzinie technologii, liczymy na udział w rozwoju tego rynku jako partner dla naszych klientów i interesariuszy z Polski – mówi Rainer Kiechl, Dyrektor Generalny MHPS Europe GmbH. — Jestem przekonany, że grupa Mitsubishi Hitachi Power Systems posiada najlepsze umiejętności i odpowiednie doświadczenie, aby sprostać temu zadaniu.

Polska znajduje się w światowej czołówce pod względem zasobów węgla, a ok. 90% energii elektrycznej w tym kraju wytwarzane jest w elektrowniach opalanych węglem. Polski rząd zamierza ożywić krajowy przemysł węglowy i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Podjęto działania w celu racjonalizacji kopalń węgla kamiennego i popularyzacji obiektów wykorzystujących węgiel podbitumiczny i brunatny (stanowiących główne składniki zasobów węgla w Polsce), jednocześnie promując technologię AQCS (systemy kontroli jakości powietrza).

Oferta MHPS obejmuje własne wysokowydajne technologie wytwarzania energii wykorzystujące różne rodzaje węgla. Przedsiębiorstwo posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów energetycznych w Polsce. Obecnie realizuje zamówienie na dostawę wyposażenia dla opalanego węglem bitumicznym Bloku 11 (o mocy 1075 MW) Elektrowni w Kozienicach, której operatorem jest polskie przedsiębiorstwo energetyczne, ENEA Wytwarzanie S.A. Rozpoczęcie eksploatacji nowego bloku planowane jest na grudzień br. W 2016 roku MHPS ukończyło budowę nowoczesnej instalacji odazotowania spalin dla Bloków 1 i 2 w Elektrowni Kozienice.

 

 

Przedsiębiorstwo otrzymało również zamówienie na dostawę wyposażenia opalanego węglem brunatnym Bloku 11 w Elektrowni w Turowie, której operatorem jest państwowa spółka energetyczna, PGK (Polska Grupa Energetyczna S.A.). Budowa nowego bloku trwa, a rozpoczęcie eksploatacji planowane jest na rok 2020.

 

Skrót informacji o Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), z siedzibą w Jokohamie w Japonii, jest podmiotem typu joint venture utworzonym w lutym 2014 r. przez spółki Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. oraz Hitachi, Ltd., które w ten sposób scaliły swoje działania na polu systemów do wytwarzania energii cieplnej oraz powiązane typy działalności. W chwili obecnej MHPS może poszczycić się pozycją światowego lidera w dziedzinie dostawy wyposażenia i usług dla przemysłu energetycznego, co zawdzięcza zapleczu finansowemu w postaci kapitału o wartości 100 mld jenów oraz ok. 20 000 pracowników zatrudnionych w oddziałach na całym świecie. Oferta firmy obejmuje bloki gazowo-parowe na gaz ziemny (GTCC) oraz bloki gazowo-parowe ze zintegrowanym zgazowywaniem paliwa (IGCC), konwencjonalne bloki (elektrownie cieplne) opalane gazem/ węglem/ olejem, a także kotły, generatory, turbiny gazowe i parowe, bloki geotermalne, systemy kontroli jakości powietrza (AQCS), urządzenia peryferyjne elektrowni, rozwiązania cyfrowe i stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC). W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę internetową: https://www.mhps.com/en/index.html

 

Skrót informacji o Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Ltd.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. z siedzibą w Londynie, będąca spółką zależną działającej na skalę światową spółki Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., zajmuje się projektowaniem i budową elektrowni cieplnych, ich długoterminową obsługą serwisową oraz zaopatrywaniem ich w części. Dostarcza także kluczowe komponenty takie jak przemysłowe kotły parowe, systemy projektowania środowiskowego i turbiny. Jako lider rynku i przedsiębiorstwo wiodące pod względem technologii, na przykład w zakresie przemysłowych kotłów parowych, MHPS Europe pokłada zaufanie w najnowocześniejszych, przyjaznych dla środowiska i wydajnych blokach energetycznych. Posiadając główne oddziały w Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz biura i spółki zależne w regionie, przedsiębiorstwo to zatrudnia ok. 1700 pracowników.

 

Źródło: MHPS

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English