Enea zamawia przekładniki ABB o wydłużonej trwałości w ramach modernizacji 9 stacji elektroenergetycznych

PVA 123 kV

ABB wygrała przetarg na dostawy 189 sztuk indukcyjnych przekładników wysokiego napięcia dla Enea Operator Sp. z o. o. To największe zamówienie na przekładniki WN realizowane przez ABB w Polsce dla Grupy Enea.
Urządzenia zostaną wyprodukowane w zakładzie aparatury wysokich napięć ABB w Przasnyszu i posłużą do wymiany przekładników starego typu w ramach modernizacji 9 stacji elektroenergetycznych w północno-zachodniej Polsce. Dostawy potrwają do końca 2017 roku.
Warte około 2,3 mln PLN zamówienie to element planu inwestycyjnego spółki Enea Operator, która w zeszłym roku zainwestowała łącznie ponad 900 mln zł w projekty wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Działania operatora związane są z rozwojem i poprawą infrastruktury dystrybucyjnej, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców.
ABB zrealizowała już wcześniejsze zamówienie dla spółki Enea Operator w ramach wygranego w 2016 roku przetargu na dostawy 159 sztuk przekładników, które zainstalowano na 11 stacjach elektroenergetycznych.
– W obu przypadkach mówimy o przekładnikach, które charakteryzują się obniżoną o 1/8 zawartością oleju w porównaniu do poprzednich konstrukcji. W przekładnikach napięciowych, które są już dobrze znane na rynku, zastosowaliśmy też inny rodzaj oleju inhibitowanego, charakteryzujący się lepszą trwałością, dzięki czemu cykl życia produktu wydłuża się do nawet 40 lat, podnosi się również poziom bezpieczeństwa na stacjach elektroenergetycznych – mówi Grzegorz Syska z biznesu wysokich napięć ABB w Polsce.
ABB w Polsce jest liderem na krajowym rynku przekładników wysokiego napięcia (firma dostarczała te urządzenia m.in. dla PGE Dystrybucja S.A. i Tauron Dystrybucja S.A). Zamówienia na przekładniki WN realizuje również dla odbiorców za granicą.
Przekładniki prądowe i napięciowe służą przede wszystkim do przetwarzania wysokich prądów i napięć do niskich znormalizowanych wartości, pełniąc kluczową rolę w procesie pomiaru energii. ABB jest innowatorem w technologii przekładników wysokiego napięcia. Firma poszerza obecnie swój asortyment o nowy, indukcyjny przekładnik napięciowy typu PV123a. Charakteryzujące się nowoczesną i ujednoliconą konstrukcją urządzenie będzie produkowane w fabrykach ABB w Polsce, Szwecji i Stanach Zjednoczonych.

 

Źródło: ABB

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English