Stocznia Remontowa „Nauta” z kontraktem na budowę okrętu dla szwedzkiej Marynarki Wojennej

Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. w Gdyni została wybrana przez szwedzką grupę Saab jako wykonawca platformy okrętu rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT) dla szwedzkiej Marynarki Wojennej. To kolejny krok w stronę zacieśnienia współpracy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i koncernem Saab.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i szwedzki Saab rozpoczęły współpracę w ubiegłym roku, kiedy został podpisany list intencyjny, w którym strona polska i szwedzka wyraziły zamiar podjęcia wspólnych działań wspierających modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP. Dokument obejmował potrzeby Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, a także Wojsk Lądowych.

Z kolei w październiku ubiegłego roku Polska Grupa Zbrojeniowa i koncern Saab postanowiły zacieśnić dotychczasową współpracę i podpisały porozumienie o kooperacji, dotyczące możliwości współpracy w zakresie wspólnych prac rozwojowych oraz budowy nowych okrętów nawodnych i podwodnych. Porozumienie to zakłada także możliwość szerokiej kooperacji przemysłowej oraz transfer innowacyjnych technologii do spółek stoczniowych skonsolidowanych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej w związku z realizacją projektów ujętych w programie operacyjnym „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, stanowiącym ważny element Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Podpisanie umowy pomiędzy koncernem Saab i Stocznią Remontową „Nauta” S.A. w Gdyni stanowi kontynuację działań na rzecz współpracy ze szwedzkim partnerem podjętych przez Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Zgodnie z umową podpisaną 26 kwietnia br. Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. w Gdyni wykona platformę okrętu rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT) dla szwedzkiej Marynarki Wojennej. 11 kwietnia br. Saab poinformował, że od szwedzkiej agencji zamówień obronnych FMV otrzymał kontrakt na zaprojektowanie, budowę oraz dostawę okrętu wywiadowczego. Część prac objętych kontraktem Saab postanowił powierzyć właśnie Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. w Gdyni.

 

ORP Hydrograf, polski okręt rozpoznawczy. Zdjęcie: Wikipedia

 

Polska spółka stoczniowa będzie odpowiedzialna za całość prac przy budowie, zwodowaniu oraz wstępnych próbach morskich platformy szwedzkiego okrętu. Następnie w stoczni Saab w Karlskronie nastąpi montaż wyposażenia wywiadu elektronicznego oraz finalny etap prób morskich (SAT) przed przekazaniem jednostki użytkownikowi. Polska stocznia posiada długoletnie doświadczenie i przygotowanie techniczne, a jej położenie geograficzne sprzyja realizacji strategii rozwoju Saab w sektorze morskim.

Podpisana umowa pokazuje skalę możliwości polskiego przemysłu stoczniowego, a także zaufanie, jakim polskie firmy cieszą się na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję, że to dopiero początek długofalowej współpracy z koncernem Saab, i jestem przekonany, że współpraca ta obu stronom przyniesie wymierne korzyści, nie tylko biznesowe, ale także związane z podniesieniem bezpieczeństwa narodowego Polski i Szwecji – powiedział Błażej Wojnicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Dla Stoczni Remontowej Nauta udział w tym przedsięwzięciu będzie szansą na dalszy, dynamiczny rozwój i możliwość zwiększenia portfela zamówień na statki, nie tylko na arenie krajowej. Jako Nauta posiadamy wykwalifikowaną kadrę, mamy odpowiednią infrastrukturę i wieloletnie doświadczenie. Jesteśmy firmą, która bardzo szybko się rozwija, stawia na innowacyjność, odważnie i z powodzeniem wchodzi na nowe obszary techniczne – to wszystko sprawia, że jesteśmy przygotowani do udziału w projekcie, jakim jest budowa jednostki o specjalnym przeznaczeniu – podkreślił  Sławomir Latos, prezes Stoczni Remontowej „Nauta” S.A.

Okręty wywiadowcze muszą wyróżniać się dostępnością i niezawodnością na najwyższym poziomie. Stocznia Remontowa Nauta jest doświadczonym partnerem, z wysokimi kwalifikacjami. Jestem również bardzo zadowolony z faktu, iż pierwotne zamiary współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową przekształciły się w rzeczywiste partnerstwo biznesowe, które już teraz przynosi wymierne korzyści dla zaangażowanych stron – stwierdził Jyrki Kujansuu, wiceprezes Saab odpowiedzialny za Polskę i kraje bałtyckie.

 

Źródło: PGZ

Authors

Related posts

Góra
English