15. „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”

 

Odzież ochronna może uratować życie

Miliony ludzi ryzykują na świecie swoje zdrowie w czasie pracy. Według szacunków Światowej Organizacji Pracy (ILO) codziennie na skutek wypadków lub chorób spowodowanych wykonywana pracą umiera 6000 osób. By zwrócić uwagę na tę kwestię, organizacja ta ogłosiła swego czasu „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“. 28 kwietnia 2017 dzień ten obchodzony jest już po raz piętnasty.

 

Bezpieczeństwo w pracy usankcjonowane prawnie
[Warszawa, kwiecień 2017]. Zagrożenia istniejące na stanowisku pracy mogą być różnego rodzaju: poparzenia kwasami, wysoka temperatura, płomienie i iskry, porażenie prądem czy obciążenia mechaniczne. Także stres psychiczny – spowodowany presją czasu lub obawą przed utratą pracy – w coraz większym stopniu staje się czynnikiem ryzyka. W Polsce istnieją w tym zakresie regulacje na różnych szczeblach, począwszy od Konstytucji i Kodeksu pracy, poprzez wytyczne branżowe, po regulaminy i przepisy zakładowe, których celem jest zapewnienie i poprawa ochrony zdrowia wszystkich zatrudnionych.

 

 

Analiza zagrożeń obowiązkiem każdego pracodawcy
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wszelkie zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinny być analizowane i dokumentowane. Wobec każdego takiego zagrożenia należy przedsięwziąć działania prewencyjne, które pozwolą je zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować. Podstawę stanowi tutaj dyrektywa UE nr 89/391/EWG. Działania te oparte są na następujących zasadach:

 • unikanie ryzyka,
 • ocena ryzyka, którego nie można uniknąć,
 • zapobieganie ryzyku u źródła,
 • dostosowanie pracy do pojedynczego człowieka, (dotyczy głównie projektowaniastanowisk pracy, wyboru wyposażenia roboczego) oraz metod produkcyjnych i metod pracy,
 • prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegawczej, obejmującej technikę,organizację oraz warunki pracy, stosunki społeczne i wpływ czynników związanych ze środowiskiem pracy,
 • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochronyindywidualnej,
 • właściwe instruowanie pracowników.

 

 

Jak prawidłowo obchodzić się z odzieżą ochronną?
Odzież ochronna jest środkiem zapobiegawczym. Może ona chronić zdrowie pracownika, ale może mu także uratować życie. Dlatego też należy koniecznie uwzględnić następujące aspekty:

 • odzież ochronna musi być dokładnie dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy;
 • pracownicy muszą wiedzieć, jak mają prawidłowo nosić/stosować swoją odzież ochronną;
 • odzież ochronna musi być prana i utrzymywana w dobrym stanie zgodnie z przepisami określonymi w odpowiednich normach;
 • każda zmiana dokonywana w odzieży ochronnej musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

 

Kto może w tym pomóc?
Ponieważ zagadnienia związane z odzieżą ochronną są bardzo kompleksowe i wymagają wielu nakładów, zalecane jest korzystanie z porad udzielanych przez konsultantów, takich jak np. specjaliści ds. bhp czy zapobiegania wypadkom przy pracy, działający w organizacjach branżowych. Przy doborze odpowiedniej odzieży ochronnej pomogą także usługodawcy oferujący tekstylia dla przemysłu. – Oferujemy doradztwo i testowanie odzieży ochronnej – mówi Piotr Borowczyk, przedstawiciel firmy MEWA w Polsce. – Oferując kompleksową usługę, polegająca na praniu, utrzymaniu w dobrym stanie i naprawie czy też uzupełnianiu wyposażenia odzieży ochronnej, wspieramy naszych klientów i użytkowników w zakresie przestrzegania norm europejskich. To pozwala chronić pracowników i zarazem stanowi odciążenie dla pracodawcy.

 

Więcej na temat odzieży ochronnej firmy MEWA: https://www.mewa-service.pl/produkty/odziez-robocza/odziez-ochronna/

 

 

Authors

Related posts

Góra
English