Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach MŚP

 

Znacząco polepszyły się nastroje przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce w tym kwartale. Wskaźnik nastrojów KERNA wzrósł w kwietniu o blisko 14 pkt. proc. kw./kw. Optymizm przedsiębiorców przełożył się na dużo większą niż dotychczas skłonność do inwestowania. Planowane wydatki mierzone wskaźnikiem ZAIR są na najwyższym poziomie od sześciu lat. Inwestycje planują głównie producenci zatrudniający od 10 do 249 osób – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od ponad 8 lat co kwartał bada nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce.

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERN wyniósł -50,70 pkt. i osiągnął tym samym najwyższą wartość od trzech lat. – W relacji do poprzedniego odczytu notujemy wzrost o 13,96 pkt. proc. Za aktualny poziom nastrojów odpowiada znaczący skok w dobrych prognozach na drugi, czyli obecny kwartał. Pozytywnych zmian w kondycji firmy spodziewa się niemal 40 proc. badanych przedsiębiorców, a co czwarty badany prognozuje też polepszenie sytuacji ekonomicznej Polski – mówi Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research.

Poprawił się również Index ZAIR obrazujący skalę inwestycji prowadzonych przez firmy MŚP. W tej edycji badania wyniósł -56,70 pkt. i w relacji do pomiaru w poprzednim kwartale jest lepszy o 7,1 pkt. Jest to też najlepszy odczyt na przestrzeni ostatnich sześciu lat i co ważne wydatkować będzie więcej firm z grupy małych, zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Firmy w drugim kwartale zamierzają inwestować w nowe maszyny, oprogramowanie. Utrzymuje się też skłonność  do inwestowania  we floty służbowe.

Informacja szczególnie warta odnotowania to znacząca zmiana w obszarze zatrudnienia. Subindeks dotyczący zatrudnienia wzrósł o 5 pkt. a z badania wynika, że byłby on jeszcze większy, ponieważ respondenci w trakcie wywiadów wielokrotnie informowali, że niestety ich zatrudnienie pozostanie na niezmienionym poziomie tylko dlatego, że jest duży kłopot z rekrutacją i nie ma kim zapełnić wakatów. Intencja ponoszenia wydatków na tworzenie miejsc pracy jest zatem jeszcze wyższa, niż pokazuje to wskaźnik, ale skutecznie hamowana brakiem chętnych do pracy, co zaczęły odczuwać już nie tylko duże fabryki, ale również małe i średnie firmy – dodaje Izabella Młynarczyk z Keralla Research.

 

METODOLOGIA, PRÓBA

  • Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych. Próba ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 500. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm MŚP w Polsce. Badanie uwzględnia reprezentację firm mikro – zatrudniających do 9 osób.
  • W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową.
  • Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel, współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub inne osoby wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje. Jeden respondent – reprezentował jedną firmę.
  • Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI). Realizacja: kwiecień 2017.
  • Badanie prowadzone jest kwartalnie od 2009 roku.

 

Źródło: Instytut Keralla Research

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English