Czym jest WMS?

 

Patrycja Makieła, Marketing Manager DataConsult

Voice picking, pick to light oraz skaner ręczny

W zależności od uwarunkowań branżowych przedsiębiorstwa, specyfiki towaru, procesów magazynowych, konfigurowalności systemu WMS, można dopasować narzędzia, które usprawnią kompletację i zmniejszą ryzyko powstawania błędów. Wśród najpopularniejszych metod śmiało można wyróżnić Pick by Voice, Pick by Light, czy też  korzystanie z terminali danych. Kompletacja Pick by Voice polega na sterowaniu pracownikiem za pomocą komend głosowych, a mianowicie magazynier za pośrednictwem słuchawek otrzymuje polecenia, których wykonanie potwierdza przez odczyt określonych cyfr i liter umieszczonych w lokalizacji, z której miał pobrać towar. Drugie narzędzie z kolei pozwala na sterowanie pracownikiem za pomocą światła i zapalających się lampek. Przy jego wykorzystaniu magazynier kierowany jest przez system WMS najkrótszą trasą do miejsca pobrania towaru oznaczonego sygnalizacją świetlną. Pobranie właściwego towaru magazynier potwierdza poprzez wciśnięcie znajdującego się przy podświetlonym regale przycisku. Terminal danych natomiast jest narzędziem najczęściej wykorzystywanym w magazynach. Jest to prostsza w konfiguracji i tańsza metoda, która również przynosi wymierne korzyści. Polega ona na tym, że pracownik magazynu odczytuje zamówienie i instrukcje z terminala danych i zgodnie z nimi wykonuje określone po kolei operacje.
W zależności od specyfiki branży niektóre z wymienionych metod przynoszą lepsze efekty niż inne. Systemy głosowe dają większy komfort pracy, umożliwiają większą swobodę ruchu, dają możliwość korzystania z obu rąk, co w przypadku kompletacji towaru i konieczności dokładnego i szybkiego zebrania zamówienia jest zdecydowanie cenną wartością. W przypadku metody Pick by Light jest bardzo podobnie, z tym, że magazynier jest mniej narażony na ryzyko błędu, które może mieć miejsce w wyniku nieprawidłowego odczytania zamówienia z terminala bądź listy. Oświetlenie i lepsza widoczność konkretnego gniazda magazynowego pozwala dużo szybciej znaleźć i pobrać właściwy towar, a tym samym poprawić jakość procesu kompletacji. Dla samego magazyniera z pewnością stosowanie powyższych metod jest dużo bardziej komfortowe niż praca z wykorzystaniem terminali mobilnych. Musimy wziąć pod uwagę, że pracownik w strefie kompletacji dziennie realizuje mnóstwo zamówień, oznacza to, że jego wygoda przekłada się w dalszej kolejności na większą skuteczność, a komfort fizyczny na większą produktywność.

 

Podsumowanie
W każdej firmie produkcyjnej, niezależnie od wielkości, warto wprowadzić WMS. Pozwoli to w dalszym etapie rozwoju firmy swobodnie poruszać się w obszarze składowania i magazynowania. Należy mieć świadomość, że zazwyczaj wdrożenie systemu WMS nie przynosi natychmiast dużych korzyści, najczęściej wynika to z uczenia się rozszerzonych funkcji i przyzwyczajania się do systemu przez pracowników. Tym niemniej jeżeli zrobić porównanie czasu (i komfortu pracy) jaki zajmuje realizacja określonego zadania przy użyciu starych metod, a ile przy zastosowaniu systemu WMS (po kilku tygodniach od wdrożenia) z pewnością wyniki będą lepsze z zastosowaniem nowego systemu. Każda firma, która wprowadziła system WMS patrząc z perspektywy czasu stwierdza, że to było dobre posunięcie.

 

Autor: Aleksandra Humienna-Berta

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Główny Mechanik nr 5/2016

 

 

 

Authors

Related posts

Góra
English