Czym jest WMS?

 

Karol Piwowarczyk, Dyrektor Handlowy Elandis

Audyt logistyczny magazynu a dobór systemu WMS

Wdrożenie systemu WMS, to zazwyczaj spora inwestycja finansowa i zarazem olbrzymie wyzwanie projektowe i organizacyjne. Decydując się na ten krok Inwestor oczekuje, że w efekcie końcowym dostanie system skrojony na swoje potrzeby – maksymalnie dopasowany do specyfiki funkcjonowania jego logistyki. Obecne metodyki realizacji projektów wdrożeniowych, rozpoczynające się zazwyczaj analizą przedwdrożeniową, bardzo często już nie wystarczają. Klienci oczekują pomocy, fachowego doradztwa, wskazania, co w magazynie funkcjonuje dobrze, co źle, a w kontekście tego co funkcjonuje źle – jak to naprawić. Niestety firmy wdrożeniowe nie są najczęściej w stanie zapewnić takiego poziomu wsparcia i wiedzy. To domena wyspecjalizowanych firm doradczych/konsultingowych, które poprzez realizację takiej usługi jak audyt logistyczny magazynu, pomagają zidentyfikować źródła problemów, ograniczeń czy też nieefektywności w funkcjonowaniu procesów magazynowych w firmie. W efekcie realizacji usługi, klient otrzymuje opis działań jakie musi podjąć celem optymalizacji obszarów zdiagnozowanych jako nieefektywne, czy też niefunkcjonujące optymalnie. Wdrożenie rekomendacji usprawniających, zawartych w audycie sprawia, że system WMS który wybierze klient, nie utrwali złych nawyków i schematów nieoptymalnie funkcjonujących procesów, a wesprze i zautomatyzuje poprawnie i efektywnie funkcjonujący model logistyki firmy.
Mając w ręku jasny i klarowny zestaw „instrukcji” dotyczących tego jak optymalnie powinna funkcjonować logistyka magazynowa, Inwestor może „sprawdzić”, które z dostępnych na rynku rozwiązań WMS spełnia jego oczekiwania w największym stopniu. Redukuje tym samym ryzyko podjęcia złej decyzji biznesowej czy też przeinwestowania, zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa funkcjonowania swojej organizacji.

 

Krok po kroku
Ważne jest żeby firma wdrażająca Warehouse Management System przedstawiła szczegółowy plan wdrożenia, który będzie zawierał wstępny, sugerowany projekt systemu ze specyfikacją, budżet, a także wstępny harmonogram wdrożenia. Wiadomym jest, że modyfikacje będą w trakcie, ale przynajmniej taki ogólny plan umożliwi nam zaplanowanie liczby osób potrzebnych do pracy (zarówno przy wdrożeniu jak i w regularnej pracy, bo przecież wdrożenie nie może zatrzymać normalnej pracy), ilości potrzebnych pieniędzy oraz czasu. Najistotniejsza jest analiza potrzeb i procesów, jakie do tej pory były wykonywane, oraz określenie dodatkowych, które wspomogą pracę i zwiększą jej efektywność.
Pierwszym krokiem jest wspólna analiza naszych potrzeb, a więc określenie, jakie procesy biznesowe są dla nas kluczowe oraz jaki jest plan na dalszy rozwój. Profesjonalna firma wdrożeniowa bierze czynny udział w tym etapie, pokazując możliwości oraz proponując rozwiązania. Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ definiuje on w późniejszym czasie cały projekt. Podstawa, na której będzie bazował cały system powinna być zdefiniowana od razu i nie powinno się jej już modyfikować. Istotne są nieustające konsultacje z firmą wdrażającą system WMS również w momencie tworzenia specyfikacji systemu, ponieważ nie są oni często świadomi istotności niektórych elementów i mogą je uprościć lub nawet pominąć, co w efekcie może dać system, który niestety nie będzie dopasowany do naszych potrzeb. Pracochłonne będzie określenie wszystkich sytuacji, które mogą zaistnieć, ale dzięki temu system nigdy nie zostanie „zaskoczony” przez nietypową sytuację. Ważne jest żeby wspólnie opracować procedury usprawniające przepływ produktów oraz informacji, a także spróbować wyeliminować ewentualną możliwość „oszukiwania” systemu.

 

Zdjęcie: Mecalux

Wiele firm oferuje również od razu urządzenia, które będą potrzebne do pracy z systemem WMS. Te urządzenia to mobilne terminale danych, terminale wózkowe, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, aplikatory etykiet, serwery, etc. Warto jest skorzystać z takiej opcji, ponieważ ułatwi nam to znacznie pracę i nie będziemy się martwić o kompatybilność urządzeń w przypadku gdy zdecydowalibyśmy się sami kupować wszystkie elementy potrzebne do obsługi systemu WMS. Oprócz urządzeń ważna jest również integralność danego systemu np. z  ERP, MRP, TMS czy też wymiana danych bądź też ich aplikacja przy użyciu baz danych.
Ważne jest aby firma wdrażające była obecna podczas pierwszego uruchomienia systemu i nadzorowała wspólnie z nami pierwsze dni pracy systemu. Pozwoli to wprowadzić jeszcze ewentualne drobne modyfikacje systemu oraz poprawienie błędów. Częstą praktyką jest etapowe uruchamiania systemu WMS, przyjęcie przedmiotów, wydawanie, zmiana lokalizacji, inne istotne dla danego magazynu operacje i wtedy, jeżeli wszystkie etapy przebiegły pomyślnie, bądź wprowadzono niezbędne zmiany następuje prawidłowe uruchomienie całego systemu i jego sprawdzenie.

 

 

Authors

Related posts

Góra
English