Czym jest WMS?

 

Jerzy Danisz, WMS Competence Center Manager, PSI Polska

Wprowadzanie systemu WMS – dostosowanie rozwiązania do klienta

Inwestując w infrastrukturę informatyczną firmy często pomijają temat obsługi magazynu. Jednak wprowadzenie dedykowanego systemu klasy WMS może w istotny sposób uporządkować procesy logistyczne oraz co ważniejsze obniżyć koszty logistyki i magazynowania.
Systemy do zarządzania magazynami oferują szeroki zakres funkcjonalności umożliwiających zarządzanie logistyką.
Wraz z rozwojem firmy, wzrostem popularności automatyki magazynowej, rośnie rola niezależnych systemów informatycznych wspierających gospodarkę magazynową.  Często okazuje się, że moduły do zarządzania magazynem w ERP nie są wystarczająco elastyczne, nie oferują wielu funkcjonalności jak np. bardziej efektywną pracę z terminalami.  Niezależne systemy WMS sprawdzają się w różnych branżach i w każdej z nich oczekiwania co do systemu są inne.
W przypadku firm z branży produkcyjnej istotne mogą okazać się funkcjonalności z zakresu obsługi i śledzenia partii produkcyjnych, kompletacji bezdokumentowej zleceń pod produkcję, obsługi magazynu komponentów oraz magazynu wyrobów gotowych lub zaawansowanych mechanizmów obsługi towarów niebezpiecznych.
Jednak najistotniejszą cechą niezależnych systemów WMS jest możliwość ich dostosowania do aktualnych potrzeb klienta. Nie ma jednego systemu WMS uniwersalnego dla każdej branży czy przedsiębiorstwa. Każda branża ma inne potrzeby w zakresie zarządzania magazynem i zarządzania przepływami. Modułowa konstrukcja i elastyczność systemu PSIwms pozwala na jego skalowalność wraz z rozwojem firmy. Standardowe oprogramowanie jest wzbogacone o funkcjonalności i algorytmy dostosowane do danej branży oraz klienta. Przy wyborze dostawcy systemów IT warto wybrać firmę, która potrafi dostosować system do specyfiki firmy.

 

Jakie są korzyści?
Zadowolenie klienta jest najważniejsze dla każdej firmy, czy to produkcyjnej czy też logistycznej. Oprócz tego wprowadzenie WMS daje wiele innych różnych korzyści, są to między innymi: poprawa organizacji pracy na co składa się szybka i sprawna obsługa zamówień (przyjmowanie zamówienia, przetwarzanie zamówienia, wyznaczanie optymalnych tras do zbierania produktów, kompletacja według planu, wysyłka), zmniejszenie liczby potencjalnych pomyłek (tam gdzie mógłby się pomylić człowiek, system na pewno się nie pomyli i w efekcie zostaną obniżone opłaty karne za niezgodność dostaw z zamówieniami) oraz zminimalizowanie niezbędnych zapasów (pozwoli to na oszczędzenie miejsca, którego w większości magazynów ciągle jest brak) i zwiększenie wydajności. Oprócz powyższych zalet można również lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową.
WMS powala na zdefiniowanie poziomu dostępu do poszczególnych funkcji dla każdego z pracowników, dzięki czemu jest więcej zabezpieczeń systemowych. Dzięki systemowi WMS istnieje możliwość współpracy ze zautomatyzowanymi regałami oraz systemami transportowymi, a także z nowoczesnym urządzeniami, np. z bezprzewodowymi terminalami danych, terminalami głosowymi czy też z systemami wspomagającymi kompletację (np. Pick-By-Light). System WMS monitoruje i zarządza wszystkimi procesami w czasie rzeczywistym. WMS znacznie ułatwia proces inwentaryzacji. Można ustanawiać określone programy zbierania, priorytety, warunki, etc. Niestety wprowadzenie systemu jest dość drogą inwestycją, ale na pewno się opłaca, bo dzięki jego stosowaniu wielokrotnie wzrasta jakość oferowanych usług.

 

Zdjęcie: SSI Schaefer

 

 

 

Authors

Related posts

Góra
English