Konserwacja przekładni pasowych

Metody kontrolowania naciągu pasa
Istnieje kilka metod stosowanych w celu sprawdzenia naciągu pasa. Jedną z nich jest kontrola przez pomiar ugięcia cięgna pasa. Metoda ta umożliwia pośrednie określenie statycznej siły w cięgnie pasa przez pomiar wartości ugięcia odcinka pomiarowego pasa pod działaniem siły kontrolnej.
Innym sposobem jest kontrola naciągu pasa przez pomiar obrotów. Metoda ta pozwala na kontrolę naciągu pasów przez obliczenie poślizgu pasów na kole pasowym. Przy obciążeniu nominalnym poślizg nie powinien przekraczać 1%.
Bardzo dokładną metodą ustawienia prawidłowego naciągu pasów jest kontrola naciągu pasa przez pomiar statycznej siły osiowej. Metoda ta nie sprawdzi się jednak w tych sytuacjach, kiedy brakuje przyrządów pomiarowych dla bezpośredniej kontroli statycznej siły osiowej.
Z kolei gdy chodzi o napędy z silnikami spalinowymi, turbinami lub napędy wysokoobciążone, konieczne jest określenie obciążenia osiowego w stanie dynamicznym, czyli występujących obciążeń dla wałów i łożysk w napędzie.

 

Źródło: SANOK RUBBER COMPANY

 

Osiowanie wałów
Niezwykle istotnym zagadnieniem z punktu widzenia prawidłowego działania przekładni pasowej jest odpowiednie wyosiowanie wałów, które może zapobiec wielu uszkodzeniom maszyn i zminimalizować liczbę nieplanowanych przestojów.
Ważne jest, żeby wały maszyn zawsze znajdowały się w linii – zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Powodem niewspółosiowości może być przesunięcie równoległe lub kątowe osi wałów. Tradycyjne metody osiowania wałów, takie jak liniał krawędziowy, szczelinomierz lub czujnik zegarowy są – po pierwsze – bardzo czasochłonne, a po drugie – jakość wyników tych metod zależy od doświadczenia obsługującego. Natomiast specjalnych umiejętności i wiedzy nie wymagają laserowe systemy osiowania wałów, których użycie jest bardziej precyzyjne i szybsze, co jest kwestią kluczową w służbie utrzymania ruchu.
Przykładem takiego systemu jest TKSA 60 – bezprzewodowy laserowy przyrząd do ustawiania współosiowości wałów z kompletnym wbudowanym procesem osiowania, oferowany przez firmę SKF. To niezwykle odporne mechaniczne urządzenie do osiowania może być stosowane w trudnych warunkach otoczenia. System w sposób ciągły dostarcza wskazówek dzięki wbudowanemu procesowi osiowania „krok po kroku” – od przygotowania, sprawdzenia i oceny po korygowanie ustawienia, raportowanie i analizę.

 

Authors

Related posts

Góra
English