Konserwacja przekładni pasowych

Wpływ innych czynników na trwałość pasa
Każdy użytkownik przekładni pasowej powinien mieć świadomość wpływu również innych czynników na trwałość pasa. Do czynników tych należą np. liczba pasów w zespole (jeśli liczba pasów w zespole maleje, żywotność pozostałych pasów zmniejsza się nieproporcjonalnie) oraz łączenie pasów w zespoły pasowe (przy ustalaniu liczby pasów w przekładni należy mieć na uwadze, że w najkorzystniejszych warunkach pracuje pas pojedynczy). Należy pamiętać o tym, że jeśli jeden z pasów ulegnie uszkodzeniu, należy wymienić cały zespół pasów. Co istotne, nie wolno łączyć pasów różnych producentów w zespół pasów, a na koła dla zespołów pasowych nie można stosować pasów zespolonych.
Wpływ na trwałość pasa ma także poprawne dobranie koła pasowego, będące warunkiem niezawodności i równej pracy pasów. Ważne jest, żeby praca pasów odbywała się na kołach rowkowych, których wymiary są dostosowane do przekroju pasa. Dzięki temu pas będzie stykał się jedynie bocznymi powierzchniami ze ściankami rowków kół. Jeśli chodzi o rowki kół pasowych, podczas przeglądów powinno się zwrócić uwagę na to, czy są one gładkie, bez żadnych wyszczerbień czy zanieczyszczeń (zwłaszcza dotyczy to smarów i olejów). Należy też pamiętać o tym, żeby nie lakierować powierzchni zbieżnych kół rowkowych.
Niekorzystny wpływ na żywotność pasa ma również użycie rolki napinającej, która może być umieszczona zarówno na wewnątrz, jak i na zewnątrz pasa. Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje zwiększenie częstotliwości przegięć pasa oraz wprowadza dodatkowe naprężenia zginające mające istotny wpływ na jego żywotność.

 

Czyszczenie pasów
W  przypadku zabrudzenia pasów najlepszym sposobem usuwającym zanieczyszczenia jest zastosowanie mieszanki glicerynowo-spirytusowej w stosunku 1:10. Użycie innych środków chemicznych jest niedozwolone, gdyż może to spowodować uszkodzenie pasa. Nie wolno również stosować do czyszczenia papieru ściernego, szczotek drucianych oraz innych ostrych przedmiotów, które mogłyby mechaniczne uszkodzić pas.

 

Napięcie pasa pod kontrolą
Właściwe napięcie pasów ma istotne znaczenie dla optymalnego działania i niezawodności. Niedostateczne napięcie skutkuje poślizgiem, natomiast nadmierne powoduje krótszy czas eksploatacji i zwiększenie obciążenia wałka.
Należy podkreślić, że po zamontowaniu przekładni i wyregulowaniu naprężenia pasa przekładnia pasowa praktycznie nie wymaga konserwacji. Oczywiście prowadzenie kontroli napięcia pasów powinno być regularnie przeprowadzane, co pozwoli zapobiec pojawieniu się problemów eksploatacyjnych. Jednak zamiast sprawdzania napięcia za pomocą kciuka, co jest sposobem powszechnie praktykowanym przez doświadczonych mechaników – warto skorzystać z przyrządów przeznaczonych do tego celu.
Przykładem może być akustyczny miernik napięcia 507C firmy Gates, który pozwala w prosty sposób dokonywać bardzo dokładnych pomiarów naprężenia poprzez analizę emitowanych przez pas fal dźwiękowych przy użyciu mikrofonu. Po przetworzeniu sygnałów wejściowych dokładny wynik pomiaru napięcia wyświetlany jest w postaci cyfrowej.
Przydatnym przyrządem pomiarowym jest też miernik napięcia pasa TRUMMETER firmy Hilger u. Kern, który przy napędzie niepracującym mierzy częstotliwość własną napiętego pasa za pomocą taktowanego światła. Warto dodać, że technika pomiarowa z taktowanym światłem jest bardzo dokładna, gdyż wynik pomiaru nie zostanie sfałszowany przez żadne zakłócające wpływy, co mogłoby mieć miejsce np. w przypadku systemów, w których mierzone są fale dźwiękowe.
W celu uzyskania odpowiedniego napięcia pasa, uwarunkowanego wcześniejszym wykonaniem dokładnych pomiarów siły napięcia, można zastosować miernik częstotliwości drgań pasa SKF. Przyrząd ten, połączony z czujnikiem optycznym, pozwala na bezkontaktowy pomiar siły napięcia pasa dla szerokiego asortymentu różnych pasów.

 

Źródło: SANOK RUBBER COMPANY

Authors

Related posts

Góra
English