Diagnostyka przenośników taśmowych

Diagnostyka zespołów napędowych
W standardowych przekładniach uszkodzeniu najczęściej ulegają koła zębate. W przekładniach planetarnych psują się bębny napędowe oraz łożyska toczne.
Na etapie diagnostyki przekładni bardzo często wykorzystuje się wibrodiagnostykę. Narzędzie to pozwala na wykrywanie i wizualizowanie drgań mechanicznych. W praktyce wykorzystuje się przynajmniej kilka metod diagnostyki drganiowej. Metoda SPM (Shock Pulse Method) zakłada, że wraz z eksploatacją łożysk pojawiają się uderzenia pomiędzy obciążonym elementem tocznym a bieżnią. Specjalne przetworniki przyrządu pomiarowego są w stanie wykrywać bicia, natomiast wielkość wygenerowanych impulsów elektrycznych jest proporcjonalna do wielkości uderzenia.
W ramach wibrodiagnostyki niejednokrotnie znajduje zastosowanie analiza obwiedni sygnału, gdzie sygnał drganiowy generowany przez czujnik jest poddawany wstępnej filtracji. W efekcie można więc wyznaczyć widmo powstałej obwiedni sygnału. Z kolei dzięki analizie widmowej sygnał drganiowy jest rozkładany na składowe o różnych częstotliwościach. Usterki wykrywa się poprzez analizę wzrostu poziomów składowych i ich częstotliwości.
Analiza drganiowa może wykorzystywać pomiar współczynnika szczytu. Jest to stosunek wartości szczytowej sygnału drganiowej do jego wartości skutecznej w określonym przedziale częstotliwości drgań. Oprócz tego wykonywane są okresowe lub ciągłe pomiary szerokopasmowych poziomych drgań. Analizie poddaje się zmiany poziomu drgań w pasmach częstotliwości o zakresie 2 Hz – 10 kHz.
Uzyskane wartości poziomów drgań węzłów łożyskowych należy porównać z wartościami granicznymi. Pomiary przeprowadza się na obudowach łożysk, korpusie maszyny oraz na tarczach łożyskowych. Brane są pod uwagę trzy wzajemnie prostopadłe kierunki – w kierunku pionowym i poziomym, wzdłuż osi wału na wysokości osi możliwie najbliżej wału.

 

Podsumowanie
O szereg rozwiązań, które ułatwią prace diagnostyczne i serwisowe warto zadbać już na etapie projektowania przenośnika taśmowego uwzględniając przy tym wymagania konkretnej aplikacji. Np. w przenośnikach Wamag PTD jako wyposażenie dodatkowe można zastosować system luzowania taśmy przenośnika. Ułatwia to wymianę bębnów napędowych przenośnika. Za napędem montowana jest stacja luzowania taśmy. Bazuje ona na dwóch zaciskach i wciągarce linowej. Rozwiązanie umożliwia przeciąganie taśmy dolnej celem wyciągnięcia bębnów napędowych bez konieczności rozłączania taśmy. Interesującym rozwiązaniem stosowanym w przenośnikach Wamag PTD jest również system montażowego wprowadzania taśmy wraz ze stanowiskiem wulkanizacji. Stacja ułatwia wprowadzanie w układ przenośnika nowej taśmy oraz usuwanie poprzedniej. Zespół bazuje na klatce stalowej, zamontowanej na wózku przejezdnym. W jej wnętrzu można zamontować balot z nową taśmą. Dzięki takiemu rozwiązaniu nowy nośnik materiału jest wprowadzony bezpośrednio w osi przenośnika przy szybkim demontowaniu starej taśmy. Warto podkreślić przy tym brak konieczności demontażu konstrukcji nośnej trasy przenośnika podczas montażu i wymiany taśmy.

 

Autor: Damian Żabicki

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Główny Mechanik nr 5/2016

 

 

Authors

Related posts

Góra
English