ATOS Capsule – nowe urządzenie firmy GOM do precyzyjnych pomiarów optycznych

 

ATOS Capsule to optyczne urządzenie pomiarowe o wysokiej precyzji (OPMM) przeznaczone do dygitalizacji danych pełnego pola pozyskiwanych w postaci konturów skanowanych części. System służy do zapewniania jakości w ramach produkcji seryjnej małych i średnich części.

Specjalna konstrukcja obudowy ATOS Capsule zapewnia stabilność zautomatyzowanych procesów dzięki maksymalnej sztywności w zastosowaniach przemysłowych oraz gwarantuje dokładne wyniki pomiarów. Chroni ona również układy optyczne i elektroniczne przed kurzem oraz rozbryzgami wody.
Urządzenie ATOS Capsule pracuje w sposób w pełni zautomatyzowany w standardowym systemie pomiarowym ATOS ScanBox. W połączeniu z dodatkowym skanerem fotogrametrycznym ATOS Plus umożliwia dokonywanie pomiarów większych zespołów lub kilku części równocześnie.

 

Zastosowanie urządzenia ATOS Capsule

W standardowym systemie pomiarowym ATOS ScanBox urządzenie ATOS Capsule wykorzystywane jest do wykonywania w pełni zautomatyzowanych pomiarów oraz kontroli konturów części. Stosowany w połączeniu z systemem ATOS ScanBox 4. serii, ATOS Capsule służy jako system pomiarowy do małych części, który dzięki mobilności znajduje zastosowanie w różnego rodzaju warunkach. Modele ATOS ScanBox serii 5 i 6 pozwalają na rozszerzenie urządzenia ATOS Capsule o dodatkowy skaner fotogrametryczny Plus Box. Umożliwia to dokonywanie pomiarów większych zespołów lub kilku części równocześnie.

 

ATOS Capsule Technologia

Dzięki specjalnie skonstruowanej obudowie ATOS Capsule gwarantuje stabilność procesów wymaganą dla zastosowań automatycznych. Obudowa wykonana z pojedynczego bloku aluminium metodą odlewania precyzyjnego zapewnia maksymalną sztywność oraz dokładność wyników pomiarowych, jakie wymagane są w zastosowaniach przemysłowych. Chroni również układy optyczne i elektroniczne przed kurzem oraz rozbryzgami wody.

 

Technologia Triple Scan
Obie kamery wraz z jednostką rzutującą działają w oparciu o technologię Triple Scan. Podczas pomiaru na powierzchnię przedmiotu rzutowane są wzory złożone z prążków, a całość rejestrowana jest przez dwie kamery działające na zasadzie techniki stereoskopowej. Zaletą tak automatyzowanego procesu jest możliwość dokonywania pomiarów powierzchni odbijających światło oraz przedmiotów o skomplikowanych wycięciach.

 

Blue Light Technology
Jednostka rzutująca systemu ATOS Capsule pracuje w oparciu o technologię Blue Light Technology. Skaner wykorzystuje wąskopasmowe niebieskie światło, dzięki czemu możliwe jest odfiltrowanie zakłócającego światła z otoczenia podczas rejestrowania obrazu. Mocne źródło światła umożliwia ponadto skrócenie czasu wykonywania pomiarów.

 

System samomonitorujący

System ATOS Capsule monitoruje się sam. Pracujący skaner rozpoznaje zmiany otaczających warunków, dostosowując do nich działanie. W tym celu oprogramowanie skanera nieustannie monitoruje stan kalibracji, dokładność transformacji, zmiany środowiskowe oraz ruch części, aby zapewnić wysoką jakość danych pomiarowych.

 

ATOS Plus

Zautomatyzowane urządzenia pomiarowe GOM pozwalają na stosowanie skanerów ATOS w połączeniu ze skanerem Plus Box. Dodatkowy skaner fotogrametryczny mocowany jest wprost na systemie ATOS. Umożliwia on w pełni zautomatyzowane pomiary markerów punktów referencyjnych, z odchyłkami wynoszącymi od 3 μm do 15 μm. Na podstawie markerów punktów referencyjnych wytwarzana jest następnie przestrzeń 3D, w której automatycznie przetwarzany jest każdy szczegółowy pomiar wykonany za pomocą ATOS Capsule. Dzięki temu pomiar fotogrametryczny większej całości uzyskuje wszędzie jednakową dokładność.

 

Wirtualne pomieszczenie pomiarowe

Wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR) to centralne stanowisko kontrolne i oprogramowanie do planowania pomiarów wszystkich elementów w celach pomiarowych ATOS. Tworzy ono funkcjonalną reprezentację rzeczywistego środowiska pomiarowego w wirtualnej symulacji. Dzięki VMR użytkownik może korzystać z systemu, nie posiadając umiejętności programowania robota. Wszystkie ruchy robota są symulowane i sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa przed wykonaniem w wirtualnym pomieszczeniu pomiarowym.

 

Kontrola parametryczna

Oprogramowanie do oceny ATOS Professional dostarcza wszelkich narzędzi niezbędnych do kompleksowej analizy części i zespołów. Dzięki kontroli parametrycznej wszystkie czynności i kroki ocen są w pełni identyfikowalne i wzajemnie powiązane. Umożliwia to dokonywanie zmian i modyfikacji w dowolnym momencie.

 

Źródło: GOM

Authors

Related posts

Góra
English