Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. łączy się z Kopex Foundry Sp. z o.o.

 

Zarządy, należących do Polskiej Grupy Odlewniczej SA (Grupy PGO), spółek Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. oraz Kopex Foundry Sp. z o.o., przyjęły plan połączenia obu podmiotów. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie majątku Kopex Foundry przez Piomę-Odlewnię.
PGO SA podejmując decyzję o zakupie Spółki Kopex Foundry kierowała się między innymi możliwością poszerzenia rynków zbytu, rozbudowy portfolio produktowego, wykorzystania wspólnego potencjału oraz wymiany kompetencji, aby jeszcze skuteczniej reagować na oczekiwania klientów. Naturalną konsekwencją zakupu Kopex Foundry jest decyzja o połączeniu jej z działającą w tym samym segmencie produktowym spółką Pioma-Odlewnia. Jednym z istotnych elementów związanych bezpośrednio z przeprowadzoną akwizycją była możliwość skoordynowania działań obu Spółek funkcjonujących w niemal identycznych obszarach rynkowych.
Wybraliśmy optymalne rozwiązanie. Połączenie daje nam możliwość pełnego wykorzystania efektów synergii i niezbędnej optymalizacji działań operacyjnych – podkreśla Arnold Bul – Prezes Zarządu Pioma-Odlewnia i Kopex-Foundry.
Połączenie spółek pozwala również na uproszczenie struktury Grupy, poprzez wspólne działanie podmiotów należących do jednego segmentu produktowego odlewów staliwnych – steel castings – dodaje Rafał Kania, wiceprezes zarządu Zarządu Pioma-Odlewnia i Kopex-Foundry.
Zintegrowany podmiot będzie dysponował dodatkowymi możliwościami rozwoju w obszarze B+R, specjalizacji w zakresie produkcji oraz zapewnienia jednolitego, wysokiego standardu obsługi klienta. Połączenie pozwoli także na ograniczenie kosztów administracyjnych, operacyjnych i kosztów zarządzania.

 

Źródło: PGO

Authors

Related posts

Góra
English