Przybywa przedsiębiorców w SSE „Starachowice”

 

SSE „Starachowice” S.A. informuje, że 17.02.2017 r. udzielono nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Zezwolenie nr 170/2017  otrzymał przedsiębiorca z kapitałem włoskim DELFO Polska S.A. z siedzibą w Tychach, przy ulicy Turyńskiej 100.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Kielcach, dla zwiększenia jego wydajności i zdolności produkcyjnych, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także dywersyfikację produkcji zakładu z wdrożeniem procesu malowania kataforetycznego komponentów. Przedsiębiorca rozbuduje zakład, zwiększy jego zdolności produkcyjne poprzez: rozbudowę i robotyzację linii pras, robotyzację wielofunkcyjnego gniazda do klejenia i uszczelniania komponentów oraz budowę nowego budynku, w którym zlokalizowana będzie linia do malowania kataforetycznego.

Warunki określone w wydanym zezwoleniu:

  • nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 000 000,00 zł do 31 grudnia 2017 r.
  • zatrudnienie o co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do 31 grudnia 2017 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 529,05 pracowników do 31 grudnia 2022 r.
  • zakończenie nowej inwestycji do 30 czerwca 2018 r.

Zezwolenie nr 171/2017  – otrzymał przedsiębiorca z kapitałem polskim STAR DUST Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich przy ul. Ceramicznej 5.

Celem inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa i specjalizacja w produkcji wyrobów ceramicznych typu gres o dużych formatach (powyżej 80 cm i grubości poniżej 6 mm), z jednoczesną ich rektyfikacją. Przedsiębiorca zakupi grunt, wybuduje dwie hale produkcyjne i magazyn, zakupi linię produkcyjną, a także niezbędne maszyny i urządzenia. Spółka planuje budowę nowego zakładu nr 2 w Końskich, przeznaczonego dla wyrobów gotowych typu gres, komercyjnych, oraz zakładu w Kopaninach, dla wyrobów specjalistycznych (płytka ścienna dożo formatowa 90cm i powyżej, wyrobów wymagających nakładów pracy na etapie kształtowania powierzchni i jej wypału z wykorzystaniem energooszczędnych palników i technologii odzysku ciepła odpadowego).

Warunki określone w wydanym zezwoleniu:

  • nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 53 200 000,00 zł do 30 listopada 2021 r.
  • zatrudnienie o co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do 30 czerwca 2017 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 54 pracowników do 30 czerwca 2022 r.
  • zakończenie nowej inwestycji do 30 listopada 2021 r.

 

Źródło: SSE Starachowice

Authors

Related posts

Góra
English