Rękawice ochronne i robocze

Źródło: BOSS

 

W wielu zawodach konieczne jest korzystanie ze środków ochrony osobistej. Jednym z najczęściej stosowanych są rękawice ochronne i robocze. Istnieją różne rodzaje prac, których wykonywanie wiąże się z narażeniem na uszkodzenie dłoni oraz przedramion. Rękawice potrzebne są po to, żeby nie doszło do zabrudzenia, skaleczenia czy poparzenia rąk.

 

Korzystanie ze środków ochrony indywidualnej leży przede wszystkim w interesie pracownika, ale nie tylko. Zgodnie z przepisami pracodawca nie powinien dopuścić pracownika do pracy bez właściwego zabezpieczenia. Rękawice oraz inne środki ochrony osobistej powinny być dostarczone właśnie przez pracodawcę i to nieodpłatnie. Do jego obowiązków należy dbanie o to, aby były bezpieczne, miały odpowiednie właściwości ochronne, a także żeby ich stosowanie zapewniało wystarczający poziom czystości i higieny osobistej.

Rękawice mogą być uznane za środki ochrony indywidualnej tylko wtedy, jeśli spełniają określone wymagania.

 

Normy dotyczące rękawic

Wszystkie sprzedawane i użytkowane na terenie Unii Europejskiej rękawice powinny spełniać warunki, które określa dyrektywa 89/686/EWG w sprawie środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z nią rękawice ochronne i robocze dzielą się na trzy kategorie:

– I kategoria zapewnia wystarczającą ochronę w przypadku, gdy ryzyko uszkodzenia rąk jest niskie,

– II kategoria to rękawice, które są odpowiednie wówczas, gdy ryzyko to jest średnie,

– III kategoria dotyczy rękawic używanych do prac związanych z wysokim ryzykiem wystąpienia uszkodzenia dłoni oraz przedramion.

Warto wspomnieć również o normie EN 420, która zawiera ogólne wymagania dla rękawic ochronnych. Producenci powinni uwzględniać znajdujące się w niej wytyczne. Istotne jest również stosowanie etykiet z niezbędnymi informacjami, dzięki którym można się zorientować jaki rodzaj ochrony zapewniają dane rękawice.

Ponadto rękawice przeznaczone do stosowania w określonych warunkach, powinny również spełniać normy dodatkowe. Jeśli środki ochrony indywidualnej przeszły pozytywnie przez badania laboratoryjnie, zostają odpowiednio oznakowane. W zależności od tego, do czego dany rodzaj rękawic jest przeznaczony, może pojawić się na nim tarcza świadcząca o zgodności z normą: EN 388 – odporność mechaniczna, EN 407 – zagrożenie termiczne, EN 511 – ochrona przed zimnem, EN 374-1 – ochrona przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi, PN-EN 11 49-1 – ochrona przed elektrycznością statyczną, EN 12477 – ochrona dla spawaczy. Oczywiście zdarza się, że jedne rękawice mają dwa oznaczenia. Mogą być na przykład przeznaczone do prac, gdzie istnieje ryzyko poparzenia rąk, a jednocześnie spełniać najwyższe wymagania, jeśli chodzi o odporności mechaniczną.

 

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English