Enea Operator uruchomiła najnowszą i najnowocześniejszą Centralną Dyspozycję Mocy


 
Centralna Dyspozycja Mocy (CDM) to jedna z najnowszych inwestycji Enei Operator. Od teraz należąca do firmy sieć wysokiego napięcia będzie sterowana z jednego miejsca. Taka organizacja służb ruchu umożliwi elastyczne, szybkie i kompleksowe reagowanie na wydarzenia występujące w całej sieci 110 kV należącej do Enei Operator. Inwestycja przyczyni się do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do Klientów. Zastosowane w CDM systemy informatyczne oparte są na polskich rozwiązaniach.
Centralna Dyspozycja Mocy to miejsce skupiające zarządzanie ruchem w sieci wysokiego napięcia. W przypadku Enei Operator, zadaniem CDM będzie prowadzenie ruchu w sieci 110 kV w północno-zachodniej Polsce. CDM będzie m.in. lokalizować i likwidować zakłócenia oraz awarie w sieci wysokiego napięcia. Do jej zadań należy również koordynowanie bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych sieci wysokiego napięcia. CDM znajduje się w Poznaniu, w głównej siedzibie Enei Operator.
 

 
– Centralna Dyspozycja Mocy, którą właśnie uruchomiliśmy, to bardzo nowoczesna jednostka. Zastosowane w niej rozwiązania informatyczne pochodzą z polskich firm. Możliwości systemów informatycznych do zarządzania pracą sieci nie ustępują, a może nawet przewyższają, systemy użytkowane w innych krajach – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.
CDM będzie w Enei Operator nadrzędną jednostką ruchową, a jej zadaniem ma być również bilansowanie mocy oraz zarządzanie generacją jednostek wytwórczych (Odnawialnych Źródeł Energii) przyłączonych do sieci wysokiego i średniego napięcia, współpraca z Operatorem Systemu Przesyłowego i innymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, a także ze służbami energetycznymi Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego.
 

 
Dzięki takiej organizacji służb będziemy mogli sterować z jednego miejsca przepływami energii elektrycznej w całej Enei Operator. To z kolei pozwoli na szybszą i kompleksową reakcję na wszelkie zakłócenia występujące w sieci wysokiego napięcia. Będziemy mogli także bardziej elastycznie planować prace eksploatacyjne i modernizacyjne na sieci 110 kV, aby zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej do naszych Klientów – dodał Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.
 

 
W nowej organizacji służb ruchu Enei Operator poza CDM pracą urządzeń elektroenergetycznych zarządzać będą również Oddziałowe Dyspozycje Stacji (ODS) oraz Regionalne Dyspozycji Mocy (RDM) w zakresie sieci średniego i niskiego napięcia. Taka struktura służb ruchu jest odpowiedzią spółki na ciągły rozwój sieci dystrybucyjnej oraz generacji rozproszonej przyłączanej do sieci a także na rosnące wymagania naszych Klientów.

 

Źródło: Enea

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English